ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ

Αντικατάσταση κατεστραμμένου υδροδοτικού αγωγού στην Ιερισσό στην περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου με ίδια μέσα του Δήμου Αριστοτέλη.

Εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού (που για χρόνια χανόταν) εξοικονομήθηκαν από τις κρυμμένες πολλαπλές διαρροές ενός πεπαλαιωμένου αγωγού από αμίαντο που φυσικά αντικαταστάθηκε, αποστραγγίζοντας μάλιστα τα μόνιμα νερά του διερχόμενου ρέματος.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 12/5/2021]