ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Στέλιο Βαλιάνο, με την ανάδοχο κοινοπραξία, η σύμβαση ύψους  62.243,89  ευρώ για την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης ή αναβάθμισης της πυροπροστασίας κτιρίων, στα οποία στεγάζονται οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αριστοτέλη. 

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο του έργου αναβάθμισης της πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» μετά τη σχετική απόφαση ένταξης του Δεκεμβρίου του 2020.

Δείτε εδώ, τον πίνακα με τα 38 σχολεία που ωφελούνται:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 18/5/2021]