ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ

Η δημοτική αρχή του Δήμου Αριστοτέλη όρισε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιασκέψεως με χρήση του Cisco Webex, στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A).

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, Φ.69/138/οικ. 22959/14-12-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ 3060/15-1-2021 ΦΕΚ 89/16-1-2021, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

 1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 2. Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 3. Οινική δικτύωση του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ με το Δήμο FREIBURG της ΒΑΔΗΣ – ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 4. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής Δήμου Αριστοτέλη για επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 5. Ορισμός μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αριστοτέλη, Υποέργο 2: Ολοκλήρωση – επισκευή ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου” (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 6. Παράταση συνολικής προθεσμίας του υποέργου 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ Δ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» του έργου ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 7. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ. Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ» (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 1. 8 )Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 1. Τροποποίηση – Προσαρμογή της υψομετρικής μελέτης της οδού, μεταξύ των ΟΤ 26 και 26α, της ΔΚ Ιερισσού (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 2. Ηλεκτροδότηση αντλίας στην θέση «περιοχής Αγίου Χριστοφόρου» για τις ανάγκες υδροδότησης του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 3. Αιτήσεις φορέων – πολιτών (Εισηγητής Μαρία Ενεχηλίδου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

[ΠΗΓΗ: https://blog.moudaniwn.gr/, 22/4/2021]