ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

Παρεμβάσεις εξωραϊσμού του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Νέων Ρόδων.

Με τη συνδρομή του Δήμου Αριστοτέλη και όσων αγαπούν το σχολικό χώρο και τον εθελοντισμό ! Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 25/4/2021]