ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

Η νέα συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελληνικός Χρυσός ανοίγει τον δρόμο της ανάπτυξης, όχι μόνο για τον μεταλλευτικό κλάδο, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Πέντε χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Άμεσες ξένες επενδύσεις που ξεπερνούν τα $1,9 δισ. Δημιουργία ενός πλαισίου νομικής και οικονομικής σταθερότητας, ικανού να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ξένους επενδυτές. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κέρδη που εξασφαλίζει για την ελληνική οικονομία η νέα Επενδυτική Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελληνικός Χρυσός (100% θυγατρική της Eldorado Gold), η οποία ορίζει και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους για την βιώσιμη εκμετάλλευση των μεταλλείων της Κασσάνδρας.

Σε τι στοχεύει η νέα συμφωνία;

Η νέα επενδυτική συμφωνία, που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και τις Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι στη ΒΑ Χαλκιδική, ουσιαστικά επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την αρχική σύμβαση και το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο που είχαν εγκριθεί από το ελληνικό κράτος πριν από δεκαεπτά και δεκαπέντε χρόνια αντιστοίχως.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, έχουν εισαχθεί νέοι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διαχειριστικοί όροι, αλλά και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον μεταλλευτικό κλάδο να λειτουργεί πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα παραμένει και αποδοτικός. Αυτές τις μετατροπές επιδιώκει να ενσωματώσει η ανανεωμένη συμφωνία.

Μια… χρυσή ευκαιρία για την ελληνική οικονομία

Μεταξύ άλλων, το αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει το «ξεπάγωμα» της κατασκευής του έργου των Σκουριών, που προς το παρόν παραμένει ημιτελές, και τη μετάβασή του σε φάση παραγωγής, αλλά και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, στους 650.000 τόνους ετησίως από 400.000 τόνους σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεταλλείο της Ολυμπιάδας παρήγαγε πάνω από 58.000 ούγγιες χρυσού εντός του 2020, ενώ βάσει του τρέχοντος σχεδιασμού της εταιρείας αναμένεται να φτάσει στις 65.000 και τις 70.000 ούγγιες ανά έτος μέχρι το 2023.

Επιπλέον, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει την αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα της επιτρέψουν να εξάγει τα παραγόμενα προϊόντα σε χύδην μορφή, ενώ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις επενδύσεις στη γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.

Σε τοπικό επίπεδο, η Ελληνικός Χρυσός υπολογίζει πως από τις δραστηριότητές της θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, με την προτεραιότητα να δίνεται στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ συνολικά οι άμεσες και έμμεσες θέσεις θα φτάσουν τις 5.000. Επιπλέον, οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν την επένδυση εκ μέρους της εταιρείας €70 εκατ. σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, αλλά και την επιλογή Ελλήνων προμηθευτών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της, και τα οποία υπολογίζονται στα €3,5 δισ.

Ακόμη, βάσει του ανανεωμένου επενδυτικού σχεδίου, $1,9 δισ. πρόκειται να επενδυθούν για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Από το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένει έσοδα περίπου €2 δισ. (φόρος εισοδήματος, κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα), ενώ τα έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία εμφανίζονται αυξημένα κατά €191 εκατ., εξαιτίας της 10% αύξησης των τελών σε σχέση με τα ισχύοντα στον μεταλλευτικό κλάδο και της επέκτασης της εφαρμογής της σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων.

Ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις

Μέσα από τέτοιου είδους μετατροπές και κινήσεις, η αξία των εξαγωγών της Ελληνικός Χρυσός αναμένεται να αγγίξει τα €11,3 δισ., συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών, ενισχύοντας την εισροή συναλλάγματος και ενδυναμώνοντας τον ελληνικό μεταλλευτικό κλάδο.

Παράλληλα, η θέσπιση ενός σταθερού οικονομικού και νομικού πλαισίου για την πορεία αδειοδότησης των έργων, όπως αυτό που ισχύει για αντίστοιχες συμφωνίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) στην Ελλάδα, δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας τόσο στην ίδια την εταιρεία, που γνωρίζει πως θα καταφέρει πλέον να υλοποιήσει ομαλά την επένδυσή της, αλλά και σε άλλους επίδοξους επενδυτές που αναμένεται να ανταποκριθούν στο μήνυμα ασφάλειας που εκπέμπει προς τις ξένες επενδύσεις η συγκεκριμένη κίνηση. 

Μπορεί να υπάρξει βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα;

Οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει απαραιτήτως και περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμη και στην περίπτωση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η νέα επενδυτική συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός προβλέπει μια σειρά από μέτρα για την επίτευξη της βιώσιμης λειτουργίας των μεταλλείων, αλλά και της «ανάρρωσης» του φυσικού περιβάλλοντος μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των Σκουριών, η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης συνεπάγεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο των μεταλλευτικών καταλοίπων (δύο χώροι απόθεσης γίνονται ένας) και καθιστώντας ασφαλέστερη την αποθήκευσή τους.

Στο τέλος της μεταλλευτικής περιόδου δε, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί μέσω της συμφωνίας να επαναπληρώσει πλήρως τόσο το επιφανειακό όσο και το υπόγειο όρυγμα των σκουριών. Για τον σκοπό αυτό, πρόκειται να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση της εταιρείας, που ανανεώθηκε μέσα από τη νέα συμφωνία, για περιβαλλοντική αποκατάσταση εντός και γύρω από τα μεταλλεία. Το έργο αυτό, αξίας €100 εκατ., είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, έχοντας απομακρύνει επιτυχώς περίπου 3 εκατ. τόνους τελμάτων προηγούμενων χρήσεων.

Στο τέλος της μεταλλευτικής περιόδου, που πλέον επεκτείνεται από τα 18 στα 25 έτη, η Ελληνικός Χρυσός θα προχωρήσει και στην αποκατάσταση της βλάστησης της περιοχής με ενδημικά φυτά που θα προέλθουν από το ιδιόκτητο φυτώριό της.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί σε επένδυση €130 εκατ. για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάων, που θα περιλαμβάνει χώρο ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων και νέα μονάδα επεξεργασίας νερού.

Μια από τις πλέον σημαντικές εργασίες σε σχέση με την επίδραση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι και η αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, που θα αυξήσει τη χωρητικότητά του κατά περισσότερα από 3 εκατ. κυβικά μέτρα μεταλλευτικών καταλοίπων σε έναν ενιαίο προστατευμένο χώρο, ενώ όλες οι εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός θα διαθέτουν αντιπλημμυρική οχύρωση για την προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης και σκοπεύει να διασφαλίσει την 24/7 επίβλεψη των περιβαλλοντικών μέτρων μέσα από το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που διαθέτει.

«Ένα σημαντικό ορόσημο»

Σχολιάζοντας τη νέα Επενδυτική Συμφωνία, η οποία εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθεί προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα τεθεί επίσημα σε ισχύ μετά και από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε:

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας και για την Eldorado Gold στην Ελλάδα. Αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει την πραγματική επιθυμία και των δύο πλευρών να διαμορφώσουν ένα επιχειρησιακό πλαίσιο που να μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς όφελος όλων: κράτους, τοπικών κοινωνιών, εργαζομένων και επενδυτών. Τόσο η Ολυμπιάδα όσο και οι Σκουριές έχουν την προοπτική να αποτελέσουν μεταλλεία παγκόσμιας κλάσης που, μαζί με τα υπόλοιπα έργα της Eldorado ανά τον κόσμο, θα αναδειχθούν σε καταλύτες μετασχηματισμού για την εταιρεία».

 

[ΠΗΓΗ: https://www.tovima.gr/, 1/3/2021]