ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10% Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Σε ισχυρή ανοδική τροχιά αναμένεται να κινηθεί το ΑΕΠ τα υπόλοιπα 3 τρίμηνα του 2020 με μέσο ετήσιο ρυθμό υψηλότερο του 10%, σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Τράπεζας για την ελληνική οικονομία, με τον μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 4,7% για το σύνολο του 2021.

Με την ελληνική οικονομία να επιβαρύνεται εκ νέου το 1ο τρίμηνο του 2021 από την τελευταία, κατά πάσα πιθανότητα, έξαρση της πανδημίας, η προσοχή στρέφεται στους παράγοντες που θα καθορίσουν τη δυναμική της ανάκαμψης κατά το τρέχον έτος και τις προκλήσεις που υπάρχουν, σημειώνει η έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 4ο τρίμηνο του 2020 σε συνδυασμό με την ανοδική αναθεώρηση του 3ου τριμήνου διαμόρφωσαν την ύφεση στο 8,0% σε ετήσια βάση το 2020, χαμηλότερα από τις τελευταίες εκτιμήσεις των επίσημων φορέων, καθώς και από το μέσο όρο τον σχετικών προβλέψεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης κατά το 2020 εκτιμάται ότι περιόρισαν την ύφεση κατά περισσότερο από 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μέρος της θετικής τους επίδρασης θα μετακυλιστεί και στο 2021, κυρίως, τμήμα που αφορά τη στήριξη της ρευστότητας και την επίδρασή τους στην αποταμίευση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα το 4ο τρίμηνο, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το ανοδικά αναθεωρημένο 3ο τρίμηνο (σε +3,1% τριμηνιαίως από αρχική εκτίμηση +2,3%) –δύο συνεχόμενα τρίμηνα με ικανοποιητικό ρυθμό ανάκαμψης δεδομένων των συνθηκών– ενώ μειώθηκε κατά 7,9% ετησίως έναντι μέσης ετήσιας μείωσης 12,2% το 2ο και το 3ο τρίμηνο.

Τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα πρόσφατα στοιχεία του ΑΕΠ είναι τα ακόλουθα:

  • Η τελική κατανάλωση επέδειξε ανθεκτικότητα (-2,2% ετησίως το 4ο τρίμηνο και -3,1% στο σύνολο του 2020) υποστηριζόμενη –έμμεσα και άμεσα– από τα δημοσιονομικά μέτρα. Η μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ενός τμήματος των επιχειρήσεων και η αυξανόμενη εξοικείωση των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (αύξηση, σε αξία, άνω του 80% ετησίως το 2020) και τις προγραμματιζόμενες αγορές (συμπεριλαμβανομένου και του “click away”) στήριξαν την ιδιωτική κατανάλωση.
  • Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εμφάνισε αξιοσημείωτη σταθερότητα σε ετήσια βάση, παρά το δυσμενές περιβάλλον, με σημαντική στήριξη από την οικιστική και μη, κατασκευαστική δραστηριότητα – σε αυτό συνέδραμε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων – καθώς και από τις αυξημένες επενδύσεις των επιχειρήσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό (κυρίως, είδη πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών).
  • Η πλέον σημαντική επίδραση στο 4ο τρίμηνο προέκυψε από τη συρρίκνωση της αρνητικής συνεισφοράς των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ από το πρωτοφανές -15,0% το 3ο τρίμηνο σε μόνο -1,1% το 4ο. Σημαντικός για αυτή την εξέλιξη ήταν ο ρόλος των εμπορευματικών εξαγωγών που επιταχύνθηκαν, σε συνδυασμό με την επανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου, στο +13,4% ετησίως το 4ο τρίμηνο (από +1,3% κατά μ.ο. στο 9μηνο), συντείνοντας στην επιβράδυνση του ρυθμού ετήσιας μείωσης του όγκου των συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο -13,4% το 4ο τρίμηνο από -36% κατά μ.ο. το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2020.

Αναμφισβήτητα, όπως σημειώνει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, οι ανωτέρω εξελίξεις, σε μακροοικονομικό επίπεδο, υποκρύπτουν διευρυνόμενες αποκλίσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κατηγοριών εντός του ίδιου κλάδου, με τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (στους τομείς που παραμένουν σε λειτουργία) να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις νέες απαιτήσεις και να αυξάνουν τα μερίδιά τους και τις χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις.

Σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης της πορείας του ΑΕΠ σε μηνιαία συχνότητα της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η θετική τάση στην οικονομική δραστηριότητα διατηρήθηκε και τον Ιανουάριο του 2021, καθώς λειτούργησε μέρος του λιανικού εμπορίου και βασικών υπηρεσιών για δύο περίπου εβδομάδες. Ωστόσο, η βελτίωση διακόπηκε με την επιδείνωση των υγειονομικών συνθηκών και την αυστηροποίηση των περιορισμών το νΦεβρουάριο του 2021, με την κατάσταση να παραμένει, πιθανότατα, αμετάβλητη για το μεγαλύτερο τμήμα του Μαρτίου. Βάσει του εν λόγω δείκτη και με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα στοιχείων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα υποστεί πιθανότατα μικρή συρρίκνωση το 1ο τρίμηνο του 2021 (-1,3% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση και -9,5% ετησίως), προτού περάσει σε ισχυρή ανοδική τροχιά. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό υψηλότερο του 10% τα υπόλοιπα 3 τρίμηνα του έτους, με τον μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να εκτιμάται στο 4,7% για το σύνολο του 2021.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο, για τους καταλύτες της ανάκαμψης για το 2021

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, 8/3/2021]