ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΛΕΝΕ «ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ

Την Πέμπτη 11/3 συνεδρίασε στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Κύρωση Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού” και συναφείς διατάξεις»

Σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία ήταν συνέχεια προηγούμενης με το ίδιο θέμα, είχαν κληθεί και 21 εξωκοινοβουλευτικοί φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για την κύρωση της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της «Ελληνικός Χρυσός». Σε μια ευρύθμως λειτουργούσα Δημοκρατία η διαδικασία της διαβούλευσης και της υγιούς αντιπαράθεσης είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά επιβεβλημένη. Για αυτό το λόγο δεν έγινε και διάκριση στους προσκληθέντες φορείς. Ανάμεσα στους προσκληθέντες βρέθηκαν, εκτός του Δημάρχου Αριστοτέλη, και οι πρόεδροι κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, οι οποίοι τοποθετήθηκαν δημοσίως σχετικά με την νέα συμφωνία για τα μεταλλεία. Οι τοποθετήσεις διέφεραν, ανάλογα με τους προβληματισμούς και τα θέματα που απασχολούν την κάθε κοινότητα, αλλά υπήρξε μια κοινή συνισταμένη: Η κατ’ αρχάς θετική υποδοχή της νέας συμφωνίας, με το συχνότερα αναφερόμενο προβληματισμό, αυτόν σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας. Ας δούμε αυτές τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των προέδρων:

Στέλιος Βαλιάνος, δήμαρχος Αριστοτέλη,

Ο… καθ’ ύλην αρμόδιος δήμαρχος, Στέλιος Βαλιάνος, δήμαρχος Αριστοτέλη, δήλωσε πως ο Δήμος τοποθετείται με μια αντικειμενική διάθεση έναντι της νέας επενδυτικής συμφωνίας, αλλά διαμαρτυρήθηκε για την μη ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στη διαπραγμάτευση. Ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι ιδεολογικές οι προσεγγίσεις για τη σύμβαση» και τόνισε πως θα πρέπει να κατανοηθεί ο ρόλος του δήμου». Τέθηκε υπέρ της προστασίας των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και δήλωσε υπερκομματικός στην χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του «Δεν υιοθετώ το ρόλο της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ και όσων επιθυμούν να χτίσουν καριέρες πάνω στις πλάτες των πολιτών. Είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε όλους όσους έχουν προβληματισμούς. Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι υπέρ της ανάγκης διαμόρφωσης όρων ασφαλείας για το περιβάλλον και την οικονομία και της συνύπαρξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας με την τοπική κοινωνία», και συμπλήρωσε «Ο Δήμος Αριστοτέλη δεν απορρίπτει τίποτα ούτε αποδέχεται συλλήβδην τις συμβάσεις. Ακολουθεί πολυδιάστατο αναπτυξιακό μοντέλο».

Είναι αλήθεια, δήλωσε ο κος Βαλιάνος  πως στη σύμβαση περιλήφθηκαν στοιχεία που συμφωνούν με αιτήματα τα οποία επανειλημμένως είχε διατυπώσει ο Δήμος, σχετικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο κος Βαλιάνος είπε πως στόχος του Δήμου είναι το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας τόσο στο περιβαλλοντικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό. Απαίτησε την συμμετοχή του δήμου στην Επιτροπή Αξιολόγησης και την ρητή δέσμευση της εταιρίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ τόνισε ότι «η κοινωνία θα αντιταχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στη χρήση κυανίου».

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη αναφέρθηκε στη συνέχεια στα πολλά θετικά σημεία της νέας συμφωνίας και έθεσε «αναγκαία τη διασφάλιση δέσμευσης» της εταιρίας για μια σειρά θεμάτων, όπως η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συγκεκριμένα χρονικά διαγράμματα και αυστηρούς όρους, η ενίσχυση των έργων προστασίας και επάρκειας των υδάτων, η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, η δημιουργία σύγχρονης μονάδας πόσιμου νερού, η πλήρης προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων, η κάλυψη στο 90% των νέων θέσεων εργασίας με κριτήριο την εντοπιότητα, και ο ορισμός ανεξάρτητου ελεγκτή περιβάλλοντος και δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τέλος, ζήτησε υποβολή αντισεισμικής μελέτης για την μεταλλευτική δραστηριότητα στον Κοκκινόλακα. Με την τοποθέτηση του δημάρχου Αριστοτέλη συντάχθηκαν στο σύνολο τους και οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες της περιοχής.

Γιάννης Πετράκης, Πρόεδρος Ολυμπιάδας:

Ο πρόεδρος της Ολυμπιάδας ξεκίνησε αναφέροντας πως έχει προηγηθεί το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, όπου η πλειοψηφία τοποθετήθηκε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. «Η επένδυση είναι πολύ σημαντική και για την Ολυμπιάδα», είπε, «διότι τουλάχιστον 11 με 12 χωριά απασχολούνται κατά πλειοψηφία σε αυτή την δραστηριότητα και θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτή την εργασία. Στηριζόμαστε στην ΚΥΑ του 2011, αλλά οι συνθήκες από τότε άλλαξαν. Και για το καλό του τόπου, και να μπορέσουν οι κάτοικοι να έχουν μια εργασία που τους παρέχει τα απαραίτητα για 12 μήνες το χρόνο, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Επί της αρχής είμαστε σύμφωνοι, και μέσω του Δημάρχου θα ακούσετε τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί και συμφωνηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Είπε ακόμα πως για την Ολυμπιάδα υπάρχουν κάποιες περιβαλλοντικές εκκρεμότητες που δεν προχώρησαν γρήγορα, όπως προχώρησε για παράδειγμα ο καθαρισμός των αρσενοπυριτών, της λίμνης Φυρέ. «Η λίμνη τελμάτων ξέρω πως θα προχωρήσει, από τα 4 εκ. τόνους τελμάτων έχουν απομακρυνθεί τα 3 εκατ., και να πούμε πως είναι ένα σημαντικό έργο». Σημείωσε πως είναι σημαντικό για την Ολυμπιάδα να υλοποιηθεί μονάδα επεξεργασίας του νερού ώστε να βγαίνει νερό πόσιμο. Γνωρίζει, είπε, πως το έργο θα περιέχεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει προγραμματιστεί από την εταιρεία. Επίσης τόνισε πως πρέπει να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά οφέλη για κάθε χωριό, που πιθανόν να χάνει τουριστικά έσοδα λόγω και μόνο της ύπαρξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αν και είναι γνωστό όλα αυτά τα χρόνια, σημείωσε, πως η Ολυμπιάδα έχει και σημαντική τουριστική ανάπτυξη, και μάλιστα γίνονται και τουριστικές επενδύσεις. Τελείωσε την τοποθέτησή του λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσει η εταιρεία το οδικό δίκτυο Στρατωνίου- Σταυρού και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τις θέσεις εργασίας στα μεταλλευτικά χωριά.

Γιώργος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Στρατωνίου

Ο κος Γιώργος Βαγιωνάς, πρόεδρος της κοινότητας Στρατωνίου, παρουσίασε μια πιο συγκρατημένη διαφορετική άποψη, αναφέροντας μια σειρά ανησυχιών και ερωτημάτων που –όπως ανέφερε–, απορρέουν από τους όρους της σύμβασης. Κάλεσε την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα θέματα που έθεσε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κος Βαλιάνος και να προσπαθήσει η νέα Σύμβαση για τη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή να περιέχει πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Νίκος Αντωνίου, Πρόεδρος Στρατονίκης

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στρατονίκης Νίκος Αντωνίου, έχοντας τοποθετηθεί θετικά σχετικά με τη νέα συμφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δήλωσε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, πως έχει καλυφθεί από την τοποθέτηση του Δημάρχου και  εστίασε κυρίως στο πρόβλημα της περιοχής με τις ρωγματώσεις, ζητώντας από την εταιρεία να συμβάλλει στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των μελετών που εκπονούν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΙΑΓΜΕ, ώστε να δοθεί άμεσα λύση. Επίσης ζήτησε από την εταιρεία να σεβαστεί το περιβάλλον και να στηρίξει την ανεργία.

Κωνσταντίνος Πασχάλης, Πρόεδρος Μεγάλης Παναγίας

Ο πρόεδρος της κοινότητας Μεγάλης Παναγιάς ος Πασχάλης, συμφώνησε επίσης με την τοποθέτηση του Δημάρχου κου Βαλιάνου, και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει στην διατύπωση της συμφωνίας σεβασμός στις υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιοχή, στη δημόσια υγεία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στους υδατικούς πόρους. 

Δήλωσε χαρακτηριστικά «είμαστε ανοικτοί σε κάθε επενδυτική σκέψη».