ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη (με τηλεδιάσκεψη), θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

1η συνεδρίαση, ώρα 5:30 μ.μ.

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου Δήμου Αριστοτέλη οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)

2η συνεδρίαση, ώρα 6:30 μμ

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης:

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/2/2021]