ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΙΡΚΗΣ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης απέρριψε το αίτημα χρηματοδότησης των 5 εκ ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί για το μεγάλο αυτό έργο την άνοιξη του 2019 – Η αρμόδια Ειδική Γραμματεία έκρινε ως μη ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου

Μία πολύ δυσάρεστη εξέλιξη γύρω από το θέμα της αποκατάστασης των μεταλλείων της Κίρκης αποκαλύπτει η ΓΝΩΜΗ. Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται πως για το έργο της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, τον Απρίλιο του 2019, είχαν εγκριθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Γιώργου Σταθάκη και του Σωκράτη Φάμελλου  κονδύλια ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, τα οποία εξασφαλισθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της «Αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης».

Με εκείνη την ΚΥΑ, αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του έργου ορίστηκαν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ως φορέας υλοποίησης του έργου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ, πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών), ως Τεχνικός Σύμβουλος του φορέα υλοποίησης.

Η δράση αποκατάστασης, που έχει κριθεί ως μείζονος σημασίας για το οικοσύστημα συνολικότερα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού οι ανοικτές «πληγές» των μεταλλείων είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, περιλάμβανε τα εξής μέτρα:

  • Επικαιροποίηση των μελετών με ταυτόχρονο έλεγχο, εντοπισμό και καταγραφή της ρύπανσης των εδαφών, ιζημάτων ρέματος, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και κατά δεύτερον των σωρών των αποβλήτων.
  • Αποκατάσταση των λεκανών απόθεσης τελμάτων.
  • Διαμόρφωση ελεγχόμενου χώρου απόθεσης.
  • Διαχείριση των σωρών των εξορυκτικών αποβλήτων.
  • Διαχείριση των διαφυγών των τελμάτων και των ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνη.

Διαβάστε εδώ την απόφαση απόρριψης

[ΠΗΓΗ: https://www.gnomionline.gr/, 22/12/2020]