ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ξεκίνησε η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αριστοτέλη . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση: ierissos.kpant@gmail.com είτε ιδιοχείρως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο αριθ. τηλ. 23770 22791) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη, που στεγάζεται στο κτήριο του Περιφερειακού Ιατρείου Ιερισσού.

Δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δεν ζητείται εκ νέου για τους παλαιούς ωφελούμενους)
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη και δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη και δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι)
 4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019 (ζητείται)
 5. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή η στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη και δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι)
 6. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς)
 7. Άτομα με ποσοστό νοητικής η σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης είναι τα παρακάτω: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 • 1ος ενήλικας 4.917,00 €
 • 2ος ενήλικας 2.458,50 €
 • Μέλη/Παιδιά 14 ετών και άνω 2.458,50 €
 • Mέλη/Παιδιά 13 ετών και κάτω 1.475,10 €

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 16/12/2020]