ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Παρατείνεται η συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της λειτουργίας του Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αριστοτέλη έως 31/12/2023.

Παραλαβή προϊόντων αξίας περίπου 2.000,00€ από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αριστοτέλη, που αποτελούν δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

Διανομή τροφίμων για το μήνα Νοέμβριο 2020.Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αριστοτέλη» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).Η τροποποίηση αφορά στην παράταση συγχρηματοδότησης της λειτουργίας της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αριστοτέλη έως 31/12/2023.Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η παραλαβή τροφίμων αξίας περίπου 2.000,00€ από το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Αριστοτέλη που αποτελούν δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της Κ.Ε.Δ.Ε. και της λήψης σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 23/11/2020]