ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΟΜΑΤΙ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΟΔΑ

Συνεχίζει ο Δήμος Αριστοτέλη το έργο βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας των δημοτών με παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο.

Εργασίες διαμόρφωσης κλίσεων οδών, με κατασκευή οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωση αυτών. Κατασκευή κρασπέδων για την εκτροπή των ομβρίων και κατασκευή δυο κλιμάκων (σκάλες) από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μεταξύ άλλων ο δήμος Αριστοτέλη προχωρά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης του εσωτερικού οδικού δικτύου στα Νέα Ρόδα.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, https://www.xalkidikipolitiki.gr, /17/11/2020]