ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το καταστατικό ,την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 06:00′ π.μ. στην αίθουσα του Μητροπολίτη Σωκράτη (κάτω από το Δημοτικό κατάστημα Αρναίας)  θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Συλλόγου μας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τελευταία χρόνια, όλοι μαζί ,προσπαθήσαμε και καταφέραμε ώστε να δυναμώσουμε την παρουσία μας και να διαμορφώσουμε το Σύλλογο μας σε ζωντανό εργαλείο υποστήριξης, ενημέρωσης και προστασίας των επιχειρήσεών μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον παρεμβατικό του χαρακτήρα.

Κοινός Στόχος και Όραμα είναι να λειτουργήσει σαν ένας θεσμός, μέσα από τον οποίο να αναδεικνύουμε τις επαγγελματικές μας διεκδικήσεις και τα προβλήματά μας, συμμετέχοντας στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, τραπεζικές, επιστημονικές και λόγω των συνθηκών που επικρατούν με την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Αυτός ο χαρακτήρας θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί, ώστε να εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και με κύριο στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη μας.

Όμως ο Σύλλογος για να μπορεί να λειτουργεί και να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών του , χρειάζεται τη συμμετοχή όλων σας.

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε όλους να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές, να επιλέξετε και να στηρίξετε με την ψήφο σας τους υποψήφιους συναδέλφους μας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 6/10/2020]