ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε, την πρόσληψη εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, για την Π.Ε. Χαλκιδικής οι θέσεις εποχικού προσωπικού (συνολικά 12 θέσεις) αφορούν την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, είναι 4μηνης διάρκειας, και οι ειδικότητες είναι οι εξής:

  • ΠΕ Ψυχολόγων (2 θέσεις),
  • ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών (2 θέσεις)
  • ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών (2 θέσεις)
  • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/ Υγειονολόγων (4 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/2UVuSUX 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 2/4/2020]