ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Απαγορεύτηκε και τυπικά με την έκδοση της απόφασης της ΑΑΔΕ, η δυνατότητα αλλαγής της μόνιμης κατοικίας των φορολογουμένων.

Στόχος είναι να αποτραπεί η μαζική έξοδος για το Πάσχα, των κατοίκων των μεγάλων πόλεων, προς τα χωριά, με τον κίνδυνο να μεταφερθεί εκεί ο κορονοϊός.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα μέτρα θα μπορούσε κανείς να μετακινηθεί προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, χωρίς να έχει πρόβλημα με τους ελέγχους. Ωστόσο παρατηρήθηκε από τα τέλη Μαρτίου, το φαινόμενο της υποβολής μαζικών αιτήσεων στο taxisnet για την αλλαγή μόνιμης κατοικίας, κάτι που θορύβησε το υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, με απόφαση του διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε, στις 3 Απριλίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 7 Απριλίου, απαγορεύεται από τις 4 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για την αλλαγή τόπου μόνιμης κατοικίας στο taxisnet.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι πρόλαβαν, μέχρι τις 3 Απριλίου, να μεταβάλλουν την κύρια κατοικία τους στην εφορία, μπορούν να μεταβούν στα χωριά τους για Πάσχα.

Η απόφαση του κ. Πιτσιλή ελήφθη στο πλαίσιο της διασφάλισης των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και πλήρες κείμενό της είναι το ακόλουθο:

«1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1123/30-04-2014 (Β΄ 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με νεότερη απόφαση, θα ορισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται για την εξέταση αιτήματος αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Απριλίου 2020».

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 9/4/2020]