ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στην εξορυκτικό κλάδο επενδύονται κάθε χρόνο περί τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική συμμετοχή του μεταλλευτικού τομέα στο ΑΕΠ διαμορφώνεται στο ύψος των 5,4 δισ. ευρώ, (περιλαμβανομένης ωστόσο και της ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη αξίας 1,8 δισ., διαδικασία που σταδιακά εγκαταλείπεται) ή σταθερά πάνω από το 3%. Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, που ήδη έχει ισχυρό αποτύπωμα στις εξαγωγές, είναι αρκετά. Μάλιστα, το υψηλό ποσοστό εξαγωγών απέτρεψε τη δραστική μείωση της παραγωγής στην περίοδο της προηγούμενης κρίσης. Σε επίπεδο προϊόντων, το 22% της συνολικής αξίας των εξαγωγών καταλαμβάνει το τσιμέντο, το αλουμίνιο 19%, το νικέλιο και τα μάρμαρα από 14%. Επιπλέον, η διεθνής συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων του κλάδου διασφάλισε τη ροή επενδυτικών πόρων σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την εξεύρεση χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Από τα σχέδια των επιχειρήσεων για την ανάληψη επενδυτικών έργων, προκύπτει μια σαφής τάση ενίσχυσης των επενδύσεων τα επόμενα έτη στην εξορυκτική βιομηχανία. Οι επιχειρηματίες του κλάδου μιλούν για αύξηση επενδύσεων πάνω από 30% στην επόμενη διετία, με σαφή αντανάκλαση στο ελληνικό ΑΕΠ, εφόσον στηριχθούν.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το αναπτυξιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει πέρα από την ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις, βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές (λιμάνια κ.α.) και πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης, επιπρόσθετα την εφαρμογή εθνικής πολιτικής με άρση εμποδίων στην πρόσβαση των κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών για τη βιώσιμη διαχείρισή τους, εκπόνηση ειδικού χωροταξικού για αυτές, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις με δυνατότητες εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του κάθε έργου, καθώς και ομογενοποίηση των προτύπων λειτουργίας όλων των εξορυκτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

[ΠΗΓΗ: DEAL NEWS, 30/4/2020]