ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες δράσεις υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας στην περιοχή της βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Δράσεις που συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός υλοποιώντας το όραμά της για την βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της που εκφράζεται μέσα από το τρίπτυχο: ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία – σεβασμός στο περιβάλλον– ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και ευρύτερα για την περιοχή, η εταιρεία επενδύει στην ουσιαστική συνεργασία με τους γείτονές της, προβάλλοντας την κληρονομιά της μεταλλείας και ενισχύοντας παράλληλες οικονομίες, όπως ο τουρισμός.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στη Χαλκιδική, κατάφερε να αναπτύξει έναν γόνιμο διάλογο με την τοπική κοινωνία και έδειξε πως είναι έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους της περιοχής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής με σημαντικές επενδύσεις και στήριξη δράσεων κοινής ωφελείας για την παιδεία, την κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα, τον πολιτισμό ,τον αθλητισμό. Τα βήματα της αυτά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η περιοχή να εξακολουθήσει να ευημερεί ακόμα και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Έμφαση στην τοπική οικονομία

Η συμβολή της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και τη δημιουργία αξίας για την τοπική οικονομία αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία της λειτουργίας της Ελληνικός Χρυσός. Σύμφωνα με αυτά, η εταιρεία έχει στο δυναμικό της 1.600 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 9 στους 10 προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη. Στο ίδιο πνεύμα, έχει αποδώσει 130 εκ. ευρώ για την στήριξη  τοπικών εργολάβων και προμηθευτών ενώ έχει επενδύσει 20 εκ. ευρώ σε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επένδυση στη νέα γενιά

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία υποστηρίζει τη νέα γενιά και την επιχειρηματικότητα, προάγοντας, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, την καινοτομία, την έρευνα και τη γνώση.

Αυτό άλλωστε καταδεικνύουν και οι δράσεις της με χαρακτηριστικότερες τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως τα μαθήματα ρομποτικής (STEAM – Science Technology Engineering Arts Mathematics),  ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και επιστημόνων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ενδεικτική είναι και η συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, μια πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με στόχο να ενισχύσει τις προοπτικές τους για προσέλκυση κεφαλαίων.

Προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων

Η εταιρεία έχει θέσει την ασφάλεια των εργαζομένων ως απόλυτή της προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτόν εφαρμόζει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και ακολουθεί συστήματα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία τρία χρόνια έχει προβεί σε σημαντικά βήματα. Συγκεκριμένα, το 2017 θέσπισε τη Διεθνή Οδηγία για την Υγιεινή και Ασφάλεια για όλους όσοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις ενώ από  το 2018, η Eldorado Gold εφαρμόζει σε κάθε περιοχή δραστηριότητάς της τους «Χρυσούς Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας» και το σχετικό Εγχειρίδιο Ασφάλειας, που αποτυπώνουν τις κορυφαίες διεθνώς πρακτικές και διαδικασίες ασφάλειας.

Το ενδιαφέρον της εταιρείας ωστόσο δεν σταματά στη ασφάλεια των εργαζομένων της και μόνο αλλά διευρύνεται σε όλη την τοπική κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο διαθέτει πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ενώ έχει δημιουργήσει και Ομάδα Διάσωσης, που απαρτίζεται από εργαζόμενους της, η οποία βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση για τη στήριξη των αναγκών στις τοπικές κοινότητες.

Δείτε και ένα σχετικό βίντεο

 

[ΠΗΓΗ: https://www.voria.gr/, 18/2/2020]