Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίπου στην αυγή του 21ου αιώνα, οι έννοιες της βιωσιμότητας και της δίκαιης ανάπτυξης και συνύπαρξης των επιχειρήσεων στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται, άρχισαν να λαμβάνουν σημασία και διαστάσεις που έκτοτε καθόρισαν τις επιχειρηματικές πρακτικές.

Οι επιχειρήσεις πλέον ελέγχονται και κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από ένα κοινό συχνά ευρύτερο από εκείνο που άμεσα εμπλέκεται μαζί τους, και αξιολογούνται, θετικά ή αρνητικά, βάσει της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Κατά συνέπεια, η τελευταία διαδραματίζει έναν καταλυτικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αγγίζοντας και το επιχειρησιακό σκέλος.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια και της οικονομικής κρίσης, μεγάλες επιχειρήσεις εστίασαν σε δράσεις υποστήριξης της Κοινωνίας, των οικονομικά ασθενέστερων και όσων βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης.

Τι πραγματικά όμως σημαίνει ο όρος αυτός και τι έρχεται να προσθέσει στην καθημερινότητά μας; Με λίγα λόγια, αφορά στην μέριμνα για κάλυψη αναγκών και στη συμβολή στην ευημερία κοινωνιών σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο μέσω οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. Στην πράξη, αντανακλά την ανάγκη των κοινωνιών να μετέχουν ουσιαστικά στην αξία που δημιουργούν και επιστρέφουν οι φιλοξενούμενές τους επιχειρήσεις.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Εκεί, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει μια μακραίωνη μεταλλευτική ιστορία στην ΒΑ Χαλκιδική, με γνώμονα η υπεύθυνη επιχειρηματική της δραστηριότητα να δημιουργεί αξία για το παρόν και το μέλλον της περιοχής, και να κτίζει τις βάσεις για μια εξίσου βιώσιμη μετα-μεταλλευτική εποχή.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών) έχει, μέχρι σήμερα, ανέλθει στα $1 δισ. απασχολώντας 1.600 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, σε μία περίοδο που η ανάγκη για επενδύσεις στην χώρα είναι πιο έντονη από ποτέ. Αξίζει να τονιστεί πως στην πλήρη ανάπτυξή τους τα μεταλλεία θα δημιουργήσουν 5.000 θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες, ενώ θα ενισχύσει τα κρατικά ταμεία κατά περίπου €2,8 δισ.

Σε τοπικό επίπεδο, το 83% των εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη, €130 εκατ. έχουν κατευθυνθεί σε τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές, ενώ €20 εκατ. έχουν δαπανηθεί για έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία.

Η εταιρεία υποστηρίζει, επιπλέον, την επιχειρηματικότητα μέσω του προγράμματος Roots που ενδυναμώνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενισχύοντάς τις προοπτικές τους για προσέλκυση κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, επενδύει στη νέα γενιά προάγοντας την καινοτομία, την έρευνα και την γνώση σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, με προγράμματα όπως μαθήματα ρομποτικής (STEAM – Science Technology Engineering Arts Mathematics) σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 130 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και επιστημόνων από ειδικότητες σχετικές με την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά την μέριμνα για το περιβάλλον, η Ελληνικός Χρυσός, από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς της, επένδυσε μεταξύ άλλων στην αποκατάσταση και εξυγίανση περιοχών όπου υπήρχε προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Στην Ολυμπιάδα, για παράδειγμα, ολοκληρώνεται η πλήρης αποκατάσταση από το συνολικό παλαιό αποτύπωμα με την απομάκρυνση 2,6 εκ. τόνων μεταλλευτικών καταλοίπων της περιόδου 1976-1995, καθώς και η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ. Έργα όπως αυτά, αναβαθμίζουν το τοπίο ακόμα και σε σχέση με την αρχική του κατάσταση, αναπτύσσουν νέα βλάστηση και προστατεύουν το τοπικό οικοσύστημα.

Περισσότερα για τις δράσεις και την συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική και την υπόλοιπη χώρα μπορείς να δεις εδώ.

[ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr, 23/9/2019]