ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΣΤΟ 15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνέδριο με τίτλο “15th International Congress of the Geological Society of Greece – GSG 2019: Exploring and Protecting our Living Planet Earth”, υλοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24 τρέχοντος μηνός στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Τα Διεθνή Συνέδρια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας είναι διεπιστημονικές συναντήσεις των γεωεπιστημόνων με επίκεντρο –αλλά όχι περιοριστικά–, την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τις γειτνιάζουσες περιοχές. Έχουν σκοπό να τονίσουν τη συμμετοχή των γεωεπιστημών στη μελέτη του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των φυσικών κινδύνων. Το GSG 2019 συγκέντρωσε γεωεπιστήμονες από όλο τον κόσμο και παρέχει ένα φόρουμ όπου οι επιστήμονες, ειδικά οι νέοι ερευνητές, μπορούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε όλους τους τομείς των γεωεπιστημών.

Το Συνέδριο υποστήριξε η «Ελληνικός Χρυσός» ως Ασημένιος Χορηγός.