ΚΕΝΤΡΟ AΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Στόχος της δημοτικής αρχής Χαλκιδικής είναι η λειτουργία του κέντρου στο κτίριο του Διδακτηρίου Στρατονίκης ενώ ο προϋπολογισμός του προς χρηματοδότηση έργου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση και μετατροπή του κτιρίου θα  φθάσει έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Κύριος σκοπός της πρότασης είναι η διάσωση του διδακτηρίου και η επανένταξή του στον αστικό ιστό του οικισμού και το σύγχρονο τρόπο ζωής, ως απαραίτητη προϋπόθεση της σύνδεσης του παρελθόντος. Η προτεινόμενη επανάχρηση του διδακτηρίου αποσκοπεί στην αποδέσμευση από την έννοια του συστηματικού χώρου εκπαίδευσης και το μετασχηματισμό του σε ένα πολυλειτουργικό κέντρο, ανοικτό προς την κοινωνία και τους νέους, όπου θα προάγεται η μύηση των παιδιών σχολικής ηλικίας και των επισκεπτών του Δήμου Αριστοτέλη στο έργο του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου. Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες θα διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για οκτώ μήνες τον χρόνο.

Το Πέτρινο Διδακτήριο του οικισμού Στρατονίκης είναι ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας Κτίριο, το οποίο ανεγέρθηκε το 1914, παραπλεύρως της Κεντρικής Πλατείας του οικισμού, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Το κτίριο φέρει την υπογραφή του Ξενοφώντα Παιονίδη, ενός από τους πρωτοπόρους και προικισμένους αρχιτέκτονες που εργάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην ενδοχώρα της, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, επηρεάζοντας αποφασιστικά την αρχιτεκτονική μορφή της πόλης με κυρίαρχα στοιχεία το νεοκλασικισμό και τον εκλεκτικισμό. Στη Χαλκιδική το έργο του Παιονίδη συνδέεται με τη δράση του μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου, ο οποίος, επιζητώντας τη βελτίωση του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων, προχώρησε στην υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο αρχιτέκτονας Ξενοφώντας Παιονίδης φιλοτέχνησε μια σειρά από επιβλητικά σχολικά κτίρια στους παραδοσιακούς και αγροτικούς οικισμούς της Χαλκιδικής.

Το Πέτρινο Διδακτήριο Στρατονίκης λειτούργησε αδιάλειπτα από την χρονιά της κατασκευής του έως το 2015, οπότε και η σχολική κοινότητα μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο μετά τη διαπίστωση επικινδυνότητας από την οικεία Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία με αιτιολογημένη έκθεσή της έκρινε ότι: «το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί, μέχρι την οριστική αποκατάσταση του».

Η θέση του Πέτρινου Διδακτηρίου, στο κέντρο του οικισμού και σε απόσταση 960 μέτρων νοτιοανατολικά από το πολυθεματικό Άλσος Αριστοτέλη και 7.400 μέτρων νοτιοδυτικά των Αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, το τοποθετεί στον πυρήνα ενός διαχρονικού ζωντανού συνόλου πολιτισμικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, η περιοχή αυτή φυσιογνωμικά περιγράφεται ως τουριστική περιοχή μέτριας έντασης: «Αριστοτέλεια Πολιτεία» με δυνατότητα ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδεία θεωρώντας την ένα από τα βασικά μέσα που ωθούν τον άνθρωπο στην ευδαιμονία και στην αρετή. Καλλιεργώντας τη φιλοσοφία, και συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή όλους τους επιστημονικούς κλάδους, δίκαια χαρακτηρίστηκε «πατέρας της σύγχρονης επιστήμης». Αναμφίβολα η προσφορά του είναι αδιαμφισβήτητη μέσα στο χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης και έρευνας. Εξάλλου μέσα από το εκπαιδευτικό του σύστημα μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα χρήσιμα και για τη σύγχρονη εκπαίδευση. Με οδηγό λοιπόν το Αριστοτελικό Έργο, στόχος του Πολυλειτουργικού Κέντρου θα είναι η προαγωγή της παίδευσης «ψυχής» και «σώματος» παιδιών και νέων, η επαφή με τη «φύση», αλλά και γενικότερα η αναζήτηση του «ευ ζην» κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Αριστοτέλη, αξιοποιώντας παράλληλα τις υποδομές του Άλσους Αριστοτέλη στα Στάγειρα και του Αρχαιολογικού Χώρου των Αρχαίων Σταγείρων, στην Ολυμπιάδα.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.economistas.gr, 25/3/2019]