ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, για το έτος 2019, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων επενδύσεις λιμενικών έργων σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας και ζητήματα αποκατάστασης ζημιών, ύψους περίπου 12.500.000€.

Συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη:

  1. Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία πλήρους συστήματος ανακύκλωσης συνθετικών συσκευασιών από φελιζόλ στο λιμένα Ιερισσού (Συνολικό Ποσό Προϋπολογισμού: 30.000,00)
  2. Επισκευή κρηπιδώματος στο Επιβατικό Λιμάνι Δ.Κ. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (Συνολικό Ποσό Προϋπολογισμού: 93.600,00)

Επισημαίνεται ότι οι πόροι που εγκρίθηκαν για αυτό το χρόνο για έργα επισκευής και συντήρησης στα λιμάνια είναι σχεδόν τριπλάσιοι από τους πόρους που δαπανούνταν τα προηγούμενα χρόνια σε ετήσια βάση.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 9/1/2019]