ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΑΓΡΟΤΩΝ 2018

Η Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους παραγωγούς ειδικού καθεστώτος ότι ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων 2018 για την επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην πρώτη υποβολή να προσκομίσουν σύντομα τα πρωτότυπα τιμολόγια στην Ένωση.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 23/1/2019]