ΥΠΕΝ: ΣΤΗΝ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΑ

Τέσσερις μέρες πριν την εκπνοή του 2018 και το ΥΠΕΝ ανάρτησε στην “Διαύγεια” την απόφαση του για το έργο απόθεσης αποβλήτων στον Κοκκινόλακα, που επι της ουσίας συνιστά και την χρονική επέκταση της άδειας λειτουργίας του, του οποίου η Μελέτη Ασφαλείας θα τελεί υπό διαρκή έλεγχο, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ στο σχετικό έγγραφο.

Επίσης, από το περιεχόμενο της απόφασης είναι σαφές, πως μεταξύ άλλων αυστηρών τηρήσεων όρων και μέτρων από πλευράς της εταιρείας, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προσωπική εικόνα που σχημάτισαν οι επιθεωρητές του υπουργείου που βρέθηκαν πριν από 10 μέρες στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας για αυτοψία.

Ακολουθεί η απόφαση του ΥΠΕΝ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην “Διαύγεια”.

[ΠΗΓΗ: https://politesaristoteli.blogspot.com, 31/12/2018]