ΟΙ ΡΩΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ, ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ!

Στον ιστότοπο http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, αλιεύσαμε το κάτωθι άρθρο του Αθανασίου Καρίνα, το οποίο και αναδημοσιεύουμε χωρίς σχόλια (προς το παρόν….).

«Το Σάββατο το απόγευμα, στις 22-9-2018, πραγματοποιήθηκε στον οικισμό της Στρατονίκης του Δήμου Αριστοτέλη, στην ΒΑ Χαλκιδική, λαϊκή συνέλευση, με πρωτοβουλία του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.), κου Μαρκογιαννάκη, με γενικότερο θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικισμός και ειδικότερο το πρόβλημα των ρωγματώσεων που εκδηλώνονται στον οικισμό, από το 2008!

Αρχικώς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το χρονίζον φαινόμενο και μείζον πρόβλημα των ρωγματώσεων, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού της Στρατονίκης, πληθυσμού 850 περίπου ατόμων, ο οποίος υπέρκειται της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας του μεταλλείου Μαύρες Πέτρες, της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στην ΒΑ Χαλκιδική, συνίσταται στην εμφάνιση ρωγματώσεων, ποικίλων μορφών και αναπτύξεως, επί του φυσικού αναγλύφου, οι οποίες εντοπίζονται διάσπαρτες σε όλη την εν λόγω οικιστική περιοχή, επηρεάζοντας κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, οδικό, υδρευτικό και αποχετευτικό δίκτυο, ως και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το πρόβλημα των ρωγματώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης, εκδηλώθηκε και έγινε αντιληπτό στην επιφάνεια, για πρώτη φορά, το 2008, οπότε και αποτυπώθηκε με βάση επί τόπου παρατηρήσεις από μελέτη του ΙΓΜΕ (Αρβανιτίδης κ.α., 2008). Έκτοτε, και με βάση την πρόσφατα εκπονηθείσα μελέτη, και πάλι του ΙΓΜΕ (2018), το φαινόμενο εξακολουθεί να εξελίσσεται. Από το 2008, δεν έχει εκπονηθεί κατάλληλη τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική μελέτη, ώστε να εντοπιστούν τα γενεσιουργά αίτια πρόκλησης του φαινομένου, δεν έχουν προσδιορισθεί μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισής του και βέβαια δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, ούτε καν πρόληψης ανεξέλεγκτων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και κυρίως εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών, ο πρόεδρος του Τ.Σ. του οικισμού της Στρατονίκης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει λαϊκή συνέλευση προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για την εξέλιξη της κατάστασης. Στην λαϊκή συνέλευση ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο δημαρχεύων στον Δήμο Αριστοτέλη κ. Ζουμπάς και οι βουλευτές του Νομού Χαλκιδικής, κ.κ. Ιγγλέζη, Βλάχου και Βαγιωνάς. Όλοι αυτοί, οι εκπρόσωποι των πολιτών, οι οποίοι δήθεν κόπτονται και άγχονται για τα προβλήματα των πολιτών, έλειπαν από την λαϊκή συνέλευση επιδεικτικά, απαξιώνοντας ένα δημοκρατικό δικαίωμα έκφρασης των πολιτών.

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. αφού ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικισμός, εστίασε και επέμεινε στο πρόβλημα των ρωγματώσεων, το οποίο είναι μείζον, αφού επηρεάζει όλους τους κατοίκους της Στρατονίκης, δεδομένου ότι εντοπίζονται ρωγμές σε 200 περίπου σπίτια, στο σύνολο σχεδόν του οικισμού. Ο πρόεδρος του Τ.Σ. παρουσίασε την σχετική, ογκώδη, αλληλογραφία για το θέμα των ρωγματώσεων, μεταξύ του ιδίου και των εμπλεκόμενων παραγόντων και υπηρεσιών, από την οποία συνάγεται ότι όλοι επιδίωκαν να απομακρύνουν από τα χέρια τους την «καυτή πατάτα» και κανείς αρμόδιος δεν αναλάμβανε την ευθύνη και την πρωτοβουλία να επιλύσει το πρόβλημα, ευελπιστώντας ορισμένοι, να μην εξελιχθεί περαιτέρω το φαινόμενο και να ξεχαστεί και άλλοι, να επιδεινωθεί ή και να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα, ώστε όλοι να στραφούν και να κυνηγήσουν τον θεωρούμενο, από αυτούς υπαίτιο, την μεταλλευτική δραστηριότητα.

Μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Τ.Σ., ήταν και ένα, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με ημερομηνία 20-5-2017, σύμφωνα με το οποίο, το υπουργείο έδιδε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία Επιθεώρησης Μεταλλείων, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης του προβλήματος των ρωγματώσεων στην Στρατονίκη. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ έδιδε εντολή να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με κάλυψη του κόστους από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., σε εφαρμογή σχετικού όρου της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ισχύει για τη λειτουργία των μεταλλείων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην ΒΑ Χαλκιδική.

Με βάση το εν λόγω έγγραφο του ΥΠΕΝ και μετά την παρέλευση ενός και πλέον έτους, ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι εμπλεκόμενοι παράγοντες (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) και κατέστρωσαν σχέδιο δράσης, για την υλοποίηση του οποίου έθεσαν και χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης του φαινομένου των ρωγματώσεων στην Στρατονίκη, προβλέπεται αρχικά η υλοποίηση προγράμματος ερευνητικών – γεωτεχνικών γεωτρήσεων, βάθους 30m έκαστης, σε 16 σημεία εντός του οικισμού της Στρατονίκης και η εγκατάσταση ειδικών οργάνων καταγραφής των δονήσεων, τόσο ευαίσθητων, ώστε να καταγράφεται και το περπάτημα των μυρμηγκιών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Τ.Σ.. Οι ανωτέρω ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να έχουν εκκινήσει έως τις 15 Οκτωβρίου 2018.

Προς υλοποίηση των εν λόγω ερευνητικών εργασιών, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Στρατονίκης ανέλαβε την υποχρέωση, ενώπιον της λαϊκής συνέλευσης, να επικοινωνήσει με τους κατοίκους του οικισμούς της Στρατονίκης, στις ιδιοκτησίες των οποίων θα εκτελεστούν αυτές, και να εξασφαλίσει την συναίνεσή τους. Επιπροσθέτως, έθεσε στην λαϊκή συνέλευση προς ψήφιση την εξής πρόταση, εάν δεν εκκινήσουν οι ανωτέρω ερευνητικές εργασίες μέχρι την 15 η Οκτωβρίου 2018, να ζητήσει εγγράφως από το ΥΠΕΝ την διακοπή της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. κάτω από την Στρατονική, η οποία πρόταση υπερψηφίστηκε.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και δεδομένου ότι απομένει περίπου μία εβδομάδα, μόλις, μέχρι την 15 η Οκτωβρίου, η οποία έχει τεθεί ως ημερομηνία ορόσημο για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών παρακολούθησης και διερεύνησης του φαινομένου των ρωγματώσεων στην Στρατονίκη, κατά την οποία θα πρέπει να έχουν εκκινήσει οι εν λόγω ερευνητικές εργασίες, διαφορετικά, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Στρατονίκης, κ. Μαρκογιαννάκης θα ζητήσει εγγράφως από το ΥΠΕΝ τη διακοπή της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. κάτω από την Στρατονίκη, όπως εξουσιοδοτήθηκε από την λαϊκή συνέλευση, συνάγεται ότι το πρόβλημα των ρωγματώσεων στην Στρατονίκη, ενδεχομένως, να αποτελέσει την θρυαλλίδα εξελίξεων, εθνικών και διεθνών, στο θέμα της επένδυσης χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική, εάν υπάρξει συνέπεια λόγων και έργων, εκ μέρους του προέδρου του Τ.Σ. Στρατονίκης, κου Μαρκογιαννάκη. Η 15 η Οκτωβρίου είναι κοντά… Οψόμεθα !!!

Με εκτίμηση – Αθανάσιος Γ. Καρίνας»