Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ

Αποφάσεις Λαϊκής Συνέλευσης  Στρατονίκης Χαλκιδικής σε σχέση με τις ρωγματώσεις που παρατηρούνται στα σπίτια οικισμού.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου μετά από  ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου έγινε λαϊκή συνέλευση στον οικισμό της Στρατονίκης.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κυρίαρχο ρόλο κατέλαβε το θέμα των ρωγματώσεων που παρατηρούνται σε πάρα πολλά σπίτια του χωριού μας.

Μετά την ενημέρωση προς τους  παρόντες για τις ενέργειες που έκανα και για την ύπαρξη πολύ μεγάλου  αριθμού εγγράφων, πορισμάτων αυτοψιών και εκθέσεων απ’ τις τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το θέμα, ελήφθησαν  αποφάσεις για τη διαχείριση του.

Διαβάστε τις αποφάσεις εδώ:

Μαρκογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στρατονίκης

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 25/9/2018]