ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟΥΔΙ;

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων καθώς και ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό κ.λπ.). Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας και οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Για το έτος 2018 παρακολουθούνται 113 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τα αποτελέσματα  των αναλύσεων για κάθε μήνα δημοσιεύονται στο http://www.damt.gov.gr.

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις ακτές του Δήμου μας και παρατηρήσαμε το εξής περίεργο στα στοιχεία που δίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης.

Στην παραλία Καμπούδι 2, έχουμε τρεις δειγματοληψίες, στις 27/7, στις 30/7 και στις 6/8 του 2018. Ενώ στις δύο τελευταίες δειγματοληψίες για την μικροβιολογική ποιότητα των νερών ο αριθμός εντερόκοκκων και κολοβακτηριδίων είναι αντίστοιχα 2 και 5 (cfu/100 ml) στις 30/7 & 4 και 2 στις 6/8, στις 27/7 ο αριθμός φτάνει αντίστοιχα τα 220 και 312 (!), με όρια όπως δίνει η οδηγία 2006/7 στο ακόλουθο πίνακα για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα:

 

Παράμετρος

Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 100 200 185 ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml) 250 500 500 ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

Να σημειωθεί πως για όλη την Κεντρική Μακεδονία, η αμέσως μικρότερη μέτρηση για τον Ιούλιο είναι για μεν τους εντερόκοκκους 48 στην Ασπροβάλτα, για δε τα κολοβακτηρίδια 244 σε Πλακάρια και Άφυτο Κασσάνδρας.

Το δε Στρατώνι, που ο φίλος του Τόλη βούτηξε και χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχει τιμές 0 και 0.. (Μηδέν και μηδέν για όσους δεν καταλαβαίνουν…).

Μια εξήγηση για το φαινόμενο είναι πως κάποιο ξενοδοχείο εκεί στο Καμπούδι 2, άδειασε τον βιολογικό του στη θάλασσα με ημιεπεξεργασμένα λύματα… Αλλιώς δεν εξηγούνται οι μετρήσεις των επομένων ημερών…

Αυτά, για να έχουν το νου τους αυτοί που πρέπει…

Για όσους ενδιαφέρονται, τα δημοσιευμένα στοιχεία εδώ

Ακολουθεί ο πίνακας με τις μετρήσεις για τις παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη για μήνα Ιούλιο.