ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΝΟΥ

Δευτέρα 27 Αυγούστου!! Προβολή ταινίας κατάλληλη για όλη την

οικογένεια!! Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Στανού!

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 22/8/2018]