Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΗ

Το κάτωθι κείμενο αλιεύσαμε από την προσωπική ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης της πρώην βουλευτού του Ποταμιού Χριστίνας Ταχιάου,με ημερομηνία 15/6/2018.

«Η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κατ. Ιγγλέζη είπε μόλις στη Βουλή ότι στην ΠΓΔΜ “αλλάζουν τα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία” (χάρη στη συμφωνία, εννοεί…)

Η ψεύτρα βουλευτής αποδίδει με αυτόν τον απλοϊκό τρόπο, σαν κάτι τετελεσμένο, την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της συμφωνίας (εφόσον αυτή τεθεί σε ισχύ), χωρίς να λέει ότι αυτό αφορά και τα δυο μέρη, δηλαδή και την Ελλάδα. Το πλήρες κείμενο είναι::

“Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.”»

Τα σχόλια δικά σας….