ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ….

Σήμερα, 2 Μαΐου εορτάζει η Οσία Ματρώνα η αόμματος, εκ Ρωσίας…

«Ἀδιάσειστον στῦλον Ῥωσίας ὄγδοον, τὴν στερουμένην ὀμμάτων ἐκ γενετῆς, εὐλαβῶς ἀνυμνήσωμεν Ματρώναν τὴν ἀοίδιμον, ὡς σκεῦος θείων δωρεῶν καὶ ἀγάπης ἀκραιφνοῦς πρὸς πάντας ἐμπεριστάτους βοῶντες σκέδασον ζόφον παθῶν ἡμῶν φωτὶ σῆς χάριτος». (Σε ¨Ήχο πλάγιο Α’ πάει το Απολυτίκιο…).

Θαυματουργή η οσία, αν και στερούμενη την όραση, ο Κύριος την αξίωσε και με το χάρισμα της θαυματουργίας και έτσι πολλούς θεράπευσε και ωφέλησε πνευματικά.

Εμείς δεν έχουμε «χάρισμα», αλλά ευτυχώς έχουμε τα ματάκια μας και βλέπουμε… Σε αντίθεση, κάποιοι «άλλοι» έχουν το χάρισμα να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και την ημέρα νύχτα με περισσή ευκολία… Βέβαια, δεν είναι κληρονομικό το χάρισμα, αλλά σφυρηλατήθηκε μέσα στους «αγώνες» δια μέσου πολλών ετών κινηματικής παρουσίας…

Έτσι, παρουσιάζοντας και συγκριτικές εικόνες ο Τόλης προσπαθεί να μας πείσει πως ο καθαρισμός του «Φιρέ», του χώρου όπου η παλιά εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. απέθετε τα στείρα εξόρυξης του μεταλλείου Ολυμπιάδας, ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας!!! Κατά το antigolgr.org η Ελληνικός Χρυσός χρησιμοποίησε τα στείρα που βρισκόταν εκεί (250.000 τόνους) για την κατασκευή του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, τη διάστρωση δρόμων, κλπ. (άρα αυτό δεν είναι καθαρισμός, έγινε –στο βαθμό που έγινε–, ως δια μαγείας!!!), και επιπλέον τα στείρα της Ολυμπιάδας «δεν είναι αδρανή και ακίνδυνα» υλικά και «η εταιρεία τα διασκόρπισε σε όλη την περιοχή»!!!

Στη συνέχεια, προσπαθεί να μας πείσει πως η παλιά «λίμνη» της Ολυμπιάδας έκτασης 300 στρεμάτων με τους 2,5 εκατ. τόνους παλιά τέλματα δεν έχει αποκατασταθεί!!! Και οι φωτοιγραφίες μάλλον θα είναι αποτέλεσμα photoshop…  Διότι κατά Τόλη, η Ελληνικός Χρυσός επεξεργάστηκε τα παλιά τέλματα, και τα υπολείμματα κατεργασίας, «που είναι επικίνδυνα απόβλητα», τα απόθεσε παράνομα (!!!) στον ακατάλληλο χώρο (!!!) του υπό κατασκευή ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα. (!!!)

Στ’ αλήθεια… Μεγάλο «χάρισμα»….