ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μια κυβέρνηση πού δεν έχει χάσει τον έλεγχο της οικονομίας δεν χάνει τις εκλογές, γνωματεύει με τον γνωστό στόμφο του ό υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Μας επιβεβαιώνει έτσι την προσήλωσή του στην μαρξιστική αντίληψη πού θεωρεί ότι ή οικονομία καθορίζει την πολιτική. Δεν θα μπούμε τώρα στην ανάλυση αυτής τής αντιλήψεως, αλλά θα παρατηρήσουμε απλώς ότι υπήρξαν πολλές κυβερνήσεις με καλό έλεγχο τής οικονομίας, οι οποίες καταβαραθρώθηκαν εκλογικώς. Πόσω μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, ό όποιος μόνον στην τεταραγμένη φαντασία των ηγετών του ελέγχει την οικονομία και δημιουργεί ανάπτυξη. Ευτυχώς πού οι εκλογές γίνονται στον πραγματικό κόσμο και όχι στον εφιαλτικό των αριστερών φαντασιώσεων.

Αν όμως ή σημερινή Κυβέρνηση έχει έλεγχο ενός πράγματος, αυτός είναι ή φορομπηξία την οποία επιβάλλει στην ελληνική κοινωνία προκειμένου να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικοδόμηση κομματικού κράτους. Η αφαίμαξη αυτή των υγιών επιχειρήσεων και ή συλλήβδην συκοφάντηση του επιχειρηματικού κόσμου συνιστούν συνταγή αντιαναπτυξιακής πολιτικής και οικονομικής αποτυχίας. Ας ονομάσει αν μπορεί ή Κυβέρνηση μια σημαντική επένδυση πού έχει έλθει στην χώρα. Εδώ οι υπάρχουσες επενδύσεις όπως ό Ελληνικός Χρυσός και ή διαμόρφωση του «Ελληνικού» προσέκρουσαν σέ καταστρεπτικά εμπόδια. Ή αλήθεια είναι μία. Όταν λέγουν ανάπτυξη οι αριστεροί φωστήρες μας εννοούν να έλθουν οι επενδυτές και να τούς δώσουν τα χρήματά τους για να τα κάνουν δημόσιες επενδύσεις . Για να τα σπαταλήσουν δηλαδή…

[ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ, στήλη «Το Περίπτερο», 03/05/2018]