ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρονται πλέον οι καταγγελίες για την υπόθεση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία τους.

Οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής της Τορώνης Χαλκιδικής προσβάλλουν πλέον και στο κοινοτικό επίπεδο την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στο πλαίσιο σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε πριν από ένα χρόνο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τορώνης, Καλαμιτσίου, Τριστινίκας και Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, με πολυσέλιδο έγγραφο που συνέταξε η νομική σύμβουλός του, απευθύνεται προς την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγγέλλοντας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την παραβίαση διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες, η ΠΟΑΥ Χαλκιδικής σχεδιάζεται να περιλάβει την περιοχή του Πόρτο Κουφό, η οποία περιλαμβάνει αυστηρά προστατευόμενα είδη.

Οι καταγγέλλοντες επαγγελματίες σημειώνουν ότι δεν ενημερώθηκαν για την κατατεθείσα ΠΟΑΥ Χαλκιδικής και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πριν την διατύπωση γνωμοδότησης από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, που στάλθηκε στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντελείται:

α) παράβαση των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα οι αρχές:

– της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος

– της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων

– της πρόληψης

-της προφύλαξης και

-αντιμετώπισης της ρύπανσης στην πηγή, οι οποίες εκφράζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης της Λισσαβόνας

β) παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας” καθότι προωθείται υδατοκαλλιέργεια σε περιοχή προστατευόμενη που διαθέτει είδη αυστηρής προστασίας. Η περιοχή όπου σχεδιάζεται εγκατάσταση ιχθυογεννητικού σταθμού περιλαμβάνει περισσότερα από 87 σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη από την Ενωσιακή νομοθεσία.

γ) παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 107017/2006. Ως βασική προϋπόθεση της ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τίθεται η ενημέρωση και διαβούλευση με το άμεσα ενδιαφερόμενο κοινό, το οποίο θα υποστεί τις συνέπειες, θετικές ή αρνητικές, του σχεδιαζόμενου έργου.

Έτσι, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τορώνης, Καλαμιτσίου, Τριστινίκας και Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής επισημαίνει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε θετική γνωμάτευση χωρίς να λάβει υπόψη του και χωρίς να αξιολογήσει το προστατευόμενο από την νομοθεσία φυσικό περιβάλλον και τα είδη που αναφέρονται ανωτέρω και προστατεύονται από την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία. Η συνέχεια της υπόθεσης στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σχόλιο του μπλογκ: Η δημιουργία των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), είναι μια σωτήρια πρωτοβουλία για να μπει ένα τέλος στην άναρχη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας όπως είχε γίνει και στο ξεκίνημα της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Από τότε που οριοθετήθηκαν οι Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) με καθορισμένη την φέρουσα ικανότητά τους, και καθορίστηκε και η πυκνότητα Αιολικών Εγκαταστάσεων ανά Ο.Τ.Α τα περισσότερα προβλήματα λύθηκαν. Αυτό πάνε να πετύχουν και οι ΠΟΑΥ. Αλλά γενικώς πάσχουμε από το σύνδρομο MINBY– Not In My Back Yard. Δηλαδή τη συλλογική αντιπαράθεση σε κάποια προτεινόμενη αλλαγή στο τοπικό περιβάλλον. Οι αντιδράσεις ΝΙΜΒΥ βασίζονται στην πεποίθηση ότι η αλλαγή σε κάθε περίπτωση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο χαρακτήρα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την ποιότητα ζωής μας. Συνήθως αυτό δεν ισχύει… Γενικά δεν θέλουμε εξορύξεις, δεν θέλουμε ιχθυοκαλλιέργειες, δεν θέλουμε αιολικά πάρκα δεν θέλουμε φωτοβολταϊκά πάρκα… Ούτε καν εμπορικά πάρκα… Εντάξει… Ας γεμίσουμε ξενοδοχεία, ξενώνες και Greek taverns…

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/, 6/5/2018}