ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Eίναι γνωστό ότι η  γεωθερμία και το   αξιόλογο  γεωθερμικό δυναμικό που υπάρχει στον τόπο μας, δηλ. πάνω από 500 ΜWe  και πάνω από 1000 ΜWth, παραμένει σε “ύπνωση” και η αξιοποίησή της ποσοστιαία δεν ξεπερνά το 1%.

Η Γεωθερμία, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), εκτός από τη συνεισφορά της στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και μάλιστα “ενέργειας βάσης”, θα μπορούσε να υποστηρίξει τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και στις ιχθυοκαλλιέργειες, υπό την προϋπόθεση της βιώσιμης διαχείρισης των θερμών υδροαποθεμάτων και με μέτρα αποτροπής της χημικής και θερμικής ρύπανσης, αλλά και την επέκταση της τηλεθέρμανσης των κτηρίων.

Τη σημασία της ανάπτυξης της γεωθερμίας για τον πρωτογενή τομέα είχε επισημάνει άλλωστε και ο  πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Κομοτηνή και στην κατεύθυνση αυτή θα κινείται το σχετικό σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ και αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση.

Στο νέο σχέδιο νόμου,  θα δίνεται έμφαση στα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας (θερμότητα 30-90°C) που μπορούν κυρίως να αξιοποιηθούν σε θερμοκήπια, ιχθυοτροφεία και μονάδες ξήρανσης, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα, αλλά και για τη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων με συμπίεση του κόστους.

Το υφιστάμενο πλαίσιο, δηλ. ο Ν. 3175/2003,  δεν εξασφαλίζει ευελιξία στην εκμετάλλευση ενός Γ/Θ πεδίου προκειμένου να ωφεληθούν το δυνατόν περισσότεροι  τοπικοί επενδυτές και δημόσιοι φορείς, αφού σήμερα προβλέπεται ότι μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών παραχωρείται η διαχείριση των πεδίων μαζί με την εκμετάλλευσή τους. Επίσης, επί της ουσίας, δεν γίνεται διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού, από ειδική επιστημονική ομάδα  αλλά μόνο εκμετάλλευση  από τους ιδιώτες στους οποίους έχουν παραχωρηθεί πεδία, κατά το δοκούν.

Υπενθυμίζεται ότι  μέχρι σήμερα έχουν καθοριστεί 25 “βεβαιωμένα” πεδία και 18 “πιθανά” πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, και έχουν παραχωρηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας 11 πεδία ή τμήματά τους για έρευνα ή διαχείριση. Το ποσοστό αξιοποίησης του βεβαιωμένου δυναμικού, στην κατηγορία αυτή, εκτιμάται ως λιγότερο από το 10%.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθείται, αναμένεται να διαχωριστούν οι όροι  “εκμετάλλευση” και  “διαχείριση”, δηλαδή στα πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, που χαρακτηρίζονται πλέον ως τοπικού ενδιαφέροντος και ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης μόνο της εκμετάλλευσης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ ως φορέας διαχείρισης θα μπορεί να λειτουργεί  η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση, αναλαμβάνοντας ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο με τη στήριξη επιστημονικού / ερευνητικού φορέα της επιλογής της.

Ως εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού νοείται σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική άντληση του προϊόντος και τυχόν παραπροϊόντων καθώς  και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.

Ως Διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που συντονίζουν και ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού με σκοπό τη βιώσιμη – ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του πεδίου.

Τα πεδία υψηλής ενθαλπίας και η  Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Παράλληλα, τα γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας  (άνω των 90 °C) αναμένεται να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως εθνικού ενδιαφέροντος.

Είναι γνωστό ότι η  Δ.Ε.Η. Α.Ν έχει μισθώσει το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή, σε 4 περιοχές της χώρας (Λέσβο- Μήλο/Κίμωλο/Πολύαιγο- Νίσυρο- Μέθανα).  Από την έναρξη των μισθώσεων έως σήμερα έχει αντικειμενικά γίνει ελάχιστη πρόοδος στην έρευνα και στην αξιοποίηση των πεδίων.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, θα προχωρήσει  σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της,  στην ανάπτυξη και λειτουργία γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε τέσσερις μισθωμένες γεωθερμικές περιοχές υψηλής ενθαλπίας  που βρίσκονται σε αδράνεια. Μέχρι τον Μάρτιο 2018 αναμένεται η επιλογή του στρατηγικού εταίρου που θα συμμετάσχει στα γεωθερμικά εργοστάσια τα οποία θα εγκατασταθούν σε Μέθανα, Λέσβο, Νίσυρο και στο σύμπλεγμα Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχεδιάζει την κατασκευή τριών μονάδων ονομαστικής ισχύος 5 MW σε καθένα από τα Μέθανα, Νίσυρο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και ενός σταθμού 8 MW στη Λέσβο. Η συνολική ισχύς των νέων εργοστασίων που θα εγκατασταθούν υπολογίζεται σε 23 MW, ενώ η παραγωγή αναμένεται να φτάσει, συνολικά, σε 191.300 Mwh ετησίως. Παράλληλα, η ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες χρήσεις σημαντικές για τα νησιά, όπως είναι η αφαλάτωση, οι υδατοκαλλιέργειες, τα θερμοκήπια, η θέρμανση/ψύξη.

Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία που θα δημιουργηθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την υλοποίηση των γεωθερμικών μονάδων και θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εργοστασίων αλλά και τη λειτουργία τους.

Ίδωμεν!

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 8/1/2018]