ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;

Και εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε διαβάσει όλα στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός έρχεται η σελίδα 47 για να μας ανατρέψει αυτή την εντύπωση.

Στην σελίδα 47 της Έκθεσης αναφέρεται πως από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 η καταγεγραμμένη ανεργία στο Δήμο Αριστοτέλη έχει μια κατακόρυφη πτώση που φτάνει το 41,7% (!!!) και αυτό φυσικά αποδίδεται σ’ ένα μεγάλο ποσοστό στο επενδυτικό έργο που εξελίσσεται μετά κόπων και βασάνων στο μεταλλευτικό πεδίο της ΒΑ Χαλκιδικής.

Για λόγου το ακριβές γράφεται πως η καταγεγραμμένη ανεργία τον Ιανουάριο του 2011 ήταν 2.190 άνεργοι και τον Ιούνιο του 2015 αυτός ο αριθμός έπεσε στους 1.275 ανέργους!!!

Είναι το χρονικό διάστημα που έγιναν προσλήψεις στο επενδυτικό έργο της Ελληνικός Χρυσός με αποτέλεσμα οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι της να φτάσουν το συνολικό αριθμό των 2.400, που μεταφράζεται σε ποσοστό 24% του εργατικού δυναμικού του Δήμου Αριστοτέλη.

Αναμφίβολα, δεν πρέπει να λησμονούμε και την σημαντική συμβολή του τουριστικού κλάδου σ’ αυτούς τους αριθμούς, αν και είναι εποχιακή η απασχόληση.

Για να είμαστε ειλικρινείς τέτοιες ενημερώσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Δήμο περιμέναμε από τον ίδιο το Δήμο, καθώς και αυτός από την πλευρά του έχει καθιερώσει τις μέρες καριέρας ανεξάρτητα αν το μήλον της έριδος είναι από 35 μέχρι 45 θέσεις εργασίας κάθε χρόνο. Οι εποχές είναι τέτοιες που κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη.

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, 8/11/2017]