ΤΕΡΜΑ ΤΑ «ΜΑΪΜΟΥ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ;

Διαβάζουμε στο http://www.oryktosploutos.net/ πως στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου για την “Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις” προβλέπεται, για πρώτη φορά, η σύνταξη και δημοσιοποίηση, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ , έκθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει σχετικούς οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες παραγωγής.

Επίσης στον υπό σύσταση νέο οργανισμό του ΥΠΕΝ προβλέπεται και η δημιουργία υπηρεσίας/τμήματος με το όνομα «Παρατηρητήριο μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων» που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό.

Τώρα; ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!!! Διαμαρτύρομαι εντόνως… Θα μπερδεύουμε αυτήν την «δευτεράντζα» υπηρεσία του δημοσίου με το ένα και μοναδικό «Παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων» του… τιτανοτεράστιου αγωνιστή και Σκουριομάχου κου Τόλη Παπαγεωργίου; Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Προτείνω την αλλαγή ονόματος του original, αρχέγονου «Παρατηρητηρίου» σε «Παρατηρητήριο Τοπικών Σκουριών», (ΠΑ.ΤΟ.Σ.)…