ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: “ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ”

Με σημερινό δελτίο τύπου η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. διευκρινίζει ένα θέμα για το οποίο πολλοί είχαν λάθος εντύπωση ή είχαν παραπληροφορηθεί. Ξεδιαλύνει πως σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μεταβίβασης, η έκδοση των αδειών που αφορούν το υποέργο στις Σκουριές είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της διαιτησίας. Η διαιτησία αφορά το Εργοστάσιο Μεταλλουργίας που θα γίνει στο Μαντέμ Λάκκο, και το οποίο θα τροφοδοτείται με τα συμπυκνώματα από  τα Μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών. Οπότε για τις υπόλοιπες άδειες των Σκουριών ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούν.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

«Δεν υπάρχει κανένας νομικός ή συμβατικός λόγος για τη μη έκδοση αδειών για το έργο Σκουριών»

Αυτή τη στιγμή, ορισμένες άδειες για το έργο των Σκουριών παραμένουν σε εκκρεμότητα. Όλες οι απαραίτητες από πλευράς της Εταιρείας ενέργειες για τις παραπάνω άδειες έχουν εκπληρωθεί και ως εκ τούτου η έκδοση τους είναι απολύτως νόμιμη. Δεν υπάρχει κανένας νομικός ή συμβατικός λόγος για τη μη έκδοση τους.

Προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης διαχρονικά, όλες οι βασικές άδειες και εγκρίσεις για το έργο των Σκουριών έχουν ήδη χορηγηθεί και εκκρεμούν αποκλειστικά και μόνον δευτερεύουσες άδειες ρουτίνας απαραίτητες για την πρόοδο των εργασιών στις Σκουριές.

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μεταβίβασης, η έκδοση των αδειών αυτών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της διαιτησίας. Στην πραγματικότητα η διαιτησία αφορά στο Εργοστάσιο Μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, και για να λειτουργήσει θα πρέπει να τροφοδοτείται από τα συμπυκνώματα τόσο του Μεταλλείου της Ολυμπιάδας όσο και των Σκουριών.