ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Στο τελικό κείμενο που θα επιδοθεί προς την Ελληνικός Χρυσός από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, υπό την προεδρία του Μιχαήλ Απέσσο, το οποίο ανέλαβε και επίσημα την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή του ελληνικού Δημοσίου στη διαιτησία κατά της Ελληνικός Χρυσός για την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας μετά από σχετική πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της εταιρείας, των εργαζομένων και συνολικά της αγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μεταξύ των θεμάτων του κειμένου μπορεί να είναι και το flash smelting που αφορά την ομαλή συνέχιση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών, το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης αλλά και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης της. Όπως τονίζουν κύκλοι της αγοράς, από τεχνικής πλευράς δεν υπάρχουν κενά και λάθη στην επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το περιθώριο n ελληνική κυβέρνηση να κλιμακώσει την υπόθεση βάζοντας στο τραπέζι της διαιτησίας σημαντικά θέματα από τη σύμβαση του έργου που χρονολογείται από το 2003, θέτοντας ίσως θέμα τροποποίησης τους, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την πορεία της επένδυσης χρυσού στη Χαλκιδική. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, θα πρόκειται για πολιτική κίνηση υψηλού ρίσκου και ισχυρού κλυδωνισμού του επενδυτικού κλίματος στη χώρα με οικονομικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές συνέπειες. Από την πλευρά του το υπουργείο τονίζει ως σκοπό της προσφυγής στη διαιτησία τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέρον της μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και τη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές.

Η επίσημη έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις αρχές Απριλίου από τον υπουργό Ενέργειας και με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου να ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία Δρυλλεράκης και Συνεργάτες η νομική υποστήριξη των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και εν προκειμένω του υπουργείου Περιβάλλοντος για την άσκηση αίτησης ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου προκειμένου να κριθεί κατά πόσο η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (Ελληνικός Χρυσός) βρίσκεται σε αδυναμία εκπληρώσεως των συμβατικών της υποχρεώσεων κατά την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. Όπως είχε επισημανθεί η συνεπικούρηση αυτή είχε ανατεθεί σε εξωτερική δικηγορική επειδή εν προκειμένω συντρέχει εντελώς εξαιρετική περίπτωση άκρως δυσχερούς και περίπλοκης υπόθεσης, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου της.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 09/06/2017]