ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Από το 2000, όταν θεωρητικά άνοιξε η αγορά του ρεύματος, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει δεκάδες απόπειρες για πραγματικό σπάσιμο του μονοπωλίου της ΔΕΗ. χωρίς, ωστόσο, επιτυχία. Κάθε απόπειρα δεν περιελάμβανε την είσοδο ανταγωνιστών στον σκληρό πυρήνα της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, που δεν είναι άλλος από τους λιγνίτες και τα υδροηλεκτρικά. Μετά την απόσυρση της μικρής ΔΕΗ το 2015,  ήρθε η συμφωνία που χειρίστηκε ο πρώην υπουργός Ενέργειας Π. Σκουρλέτης ο οποίος, παρότι πρόσφατα υποστήριξε ότι οι πιέσεις για πωλήσεις λιγνιτών εκφεύγουν των συμφωνηθέντων, είχε ο ίδιος υπογράψει ρήτρα εφαρμογής εναλλακτικών δομικών μέτρων σε περίπτωση αστοχίας στην επίτευξη του στόχου για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική του ρεύματος (μέσω των λεγόμενων δημοπρασιών ΝΟΜΕ). Καθώς, λοιπόν, ακόμα και σήμερα διαπιστώνεται αποτυχία στο πραγματικό άνοιγμα της αγοράς, οι δανειστές πιέζουν ώστε η ΔΕΗ να παραχωρήσει μέρος του λιγνιτικού και υδροηλεκτρικού της δυναμικού στο οποίο σήμερα δεν έχουν πρόσβαση ιδιώτες.

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 01/04/2017]