ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ : ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) χορήγησε μία ακόμη άδεια ρουτίνας στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, για την επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική, η οποία αφορά στη λειτουργία της εγκατάστασης λιθογόμωσης στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Με την εν λόγω άδεια ρουτίνας, όπως και με όλες τις άλλες συναφείς άδειες που χορηγήθηκαν, επιτυγχάνονται μικρά αλλά σταθερά βήματα προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πλήρη λειτουργία της.

Από πλευράς σπουδαιότητας οι εν λόγω άδειες ρουτίνας είναι ήσσονος σημασίας, καθώς αφορούν επιμέρους και συμπληρωματικές στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα εργασίες, ωστόσο όμως είναι απαραίτητες για τη νόμιμη υλοποίηση και λειτουργία του μεταλλείου. Αξιολογώντας τις άδειες που χορηγήθηκαν ήδη από πλευράς σπουδαιότητας και σημαντικότητας μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι τα έργα που συνιστούν την επένδυση χρυσού έχουν αδειοδοτηθεί κατά 70-80%, ενώ οι εκκρεμούσες άδειες αποτελούν φυσικό επακόλουθο των αδειών που έχουν χορηγηθεί ήδη και επομένως είναι θέμα πολιτικού χρόνου να υπογραφούν.

Δυστυχώς, η επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική έχει πέσει θύμα των πολιτικών σκοπιμοτήτων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των εκάστοτε κυβερνώντων και αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Υπό κανονικές συνθήκες, η εν λόγω επένδυση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη σε χρονικό διάστημα 8 έως 10 ετών. Από το 2004 έχουνε περάσει 13-14 έτη, ενώ με αισιόδοξες προβλέψεις απαιτούνται ακόμη 6 χρόνια για την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης δηλαδή θα είναι διπλάσιος του συνηθισμένου χρόνου υλοποίησης ανάλογων επενδύσεων σε άλλες χώρες του πλανήτη. Από όποια σκοπιά και εάν εξετάσει και αξιολογήσει κανείς τη συγκεκριμένη περίπτωση θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον είναι εχθρικό και ενδεχομένως απαγορευτικό, με δεδομένη τη βούληση του επενδυτή να ολοκληρώσει το επενδυτικό σχέδιο.

Καμία επένδυση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί για 20 χρόνια, όποια και εάν είναι η αναμενόμενη απόδοση. Το αισιόδοξο γεγονός είναι ότι η εν λόγω μεταλλευτική επένδυση συνίσταται από 3 επιμέρους διακριτά μεταλλεία, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης. Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών είναι μεν σε στάδιο εξόφλησης, δηλαδή ολοκλήρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, ωστόσο παραμένει ενεργό και συμβάλει θετικά στις χρηματοροές της εταιρείας. Επιπροσθέτως δε αναμένεται, με το πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων που αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί, να αυξηθούν τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου μεταλλείου, ενώ συγχρόνως θα εξακολουθεί να συμβάλει θετικά στις χρηματοροές της εταιρείας. Επίσης, μετά και την πρόσφατα χορηγηθείσα άδεια, το μεταλλείο της Ολυμπιάδας μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την παραγωγική διαδικασία εξασφαλίζοντας στην εταιρεία σημαντικά έσοδα. Η έναρξη της εν λόγω παραγωγικής δραστηριότητας στην Ολυμπιάδα θα μπορούσε να αποτελέσει και αφορμή για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εγκαινίων του συγκεκριμένου μεταλλείου, το οποίο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη παραγωγική μονάδα. Τέλος, το μεταλλείο των Σκουριών βρίσκεται σε στάδιο προπαρασκευής και επομένως η έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας σε αυτό το μεταλλείο έπεται.

Συμπερασματικά, η επένδυση χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική παρότι διέρχεται από χίλια μύρια κύματα και παρότι ταλανίζεται επί σειρά ετών έχει τις προϋποθέσεις να ολοκληρωθεί, έστω και με καθυστέρηση. Όπως έχουμε ξαναγράψει, η ιστορία μας διδάσκει. Όλα τα εμπόδια έχουνε ξεπεραστεί στο παρελθόν. Πρέπει να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η παραγωγική διαδικασία μόλις ξεκινά. Ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός του μέλλοντος για τον τόπο μας. Οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη να διεκδικήσουμε ότι δικαιούμαστε. Να αξιοποιηθεί η κληρονομιά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας επ’ ωφελεία όλων.

[ΠΗΓΗ: http://respentza.blogspot.gr/, του Αθανάσιου Καρίνα, 21/3/2017]