ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

epixeiriseis-aeia-660Ύστερα από τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα, σκυτάλη στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης θα πάρουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των: logistics (κέντρα αποθήκευσης και διανομής), βιομηχανίας και εξορύξεων (ορυχεία λατομεία).

Ο σχετικός νόμος (4442 2016) προβλέπει πως ο επιχειρηματίας θα γνωστοποιεί, απλώς, στην αρμόδια Αρχή ότι πρόκειται να κάνει μια επιχείρηση και έπειτα θα ελέγχεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία -μνημονιακή υποχρέωση. Μάλιστα, οι βάσεις για την υλοποίησή της είχαν μπει όταν υπουργός Ανάπτυξης ήταν ακόμη ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Νόμοι του κράτους

Η διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τους τρεις πρώτους κλάδους (τρόφιμα και ποτά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικά καταλύματα) έγινε νόμος του κράτους τον περασμένο Νοέμβριο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή του 2016. Βάσει υπολογισμών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ, οι παραπάνω αντιστοιχούν στο 27% του ΑΕΠ. Όσο για τους επόμενους τρεις κλάδους που… παίρνουν σειρά προσεγγίζουν το 23% του ΑΕΠ (περί το 11 12% αφορά στα logistics, 9% στη βιομηχανία και 2% στις εξορύξεις). Οι αρμόδιες ομάδες εργασίας έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις θέτοντας τις βασικές αρχές για την απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης επιχειρήσεων logistics, αλλά και γι’ αυτήν που σχετίζεται με την άδεια βιομηχανικής εγκατάστασης, η οποία διατρέχει το σύνολο της μεταποίησης, καθώς και για τις άδειες των ορυχείων λατομείων. Σημειώνεται πως το εγχείρημα της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης τρέχει σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία μεταφέρει στο αρμόδιο ελληνικό επιτελείο τις πρακτικές της.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη στον Ε.Τ. της Κυριακής, είναι να εκδοθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες διατάξεις για να περάσει ο νόμος από… τα χαρτιά στην πράξη. Κι αυτό, διότι η εμπειρία έχει δείξει πως αρκετοί νόμοι, αν και ψηφίστηκαν, έμειναν ανενεργοί, αφού δεν προχώρησε η δευτερογενής νομοθεσία που απαιτείτο για την εφαρμογή τους.

Στην περίπτωση του ν. 4442 2016, κατ’ αρχάς, θα πρέπει να εκδοθούν, να ψηφισθούν και να πάρουν ΦΕΚ τρεις ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις), μία ανά κλάδο δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτών, εκτός από τα διαδικαστικά της αδειοδότησης, θα επισημαίνεται το εύρος επιβολής κυρώσεων, σε περίπτωση παραβάσεων κ.λπ. Ακόμη, απαιτείται μία οριζόντια κανονιστική απόφαση, για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που θα στηρίξει την αδειοδοτική διαδικασία. Από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνεται πως έχει γίνει κάποια προετοιμασία για το στήσιμο ενός προσωρινού συ στήματος, το οποίο υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο σε 1,5 2 μήνες και θα αφορά αρχικά στους τρεις πρώτους κλάδους, ενώ στη συνέχεια θα συμπεριλάβει όσους ακολουθήσουν. Το σύστημα θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και θα είναι διασυνδεδεμένο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το σύστημα TAXIS. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι πως στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα (προσβάσιμη σε κρατικές υπηρεσίες) θα βρίσκονται καταγεγραμμένα τα πλήρη στοιχεία για την καινούργια επιχείρηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αργότερα θα στηθεί έπειτα από σχετικό διαγωνισμό σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής μια δομή πιο μόνιμη, πιο εξελιγμένη τεχνολογικά, ικανή να σηκώσει βαρύ όγκο πληροφορίας. Αυτή εκτιμάται πως θα έχει τεθεί σε ισχύ έως το 2018.

Παράλληλα, υποστηρίζεται πως κατά την άνοιξη θα είναι έτοιμο το νομοθέτημα για τον τρόπο που θα πραγματοποιείται ο έλεγχος των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν ταχεία αδειοδότηση. Έως τότε θα ισχύει η τρέχουσα νομοθεσία. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται με βασιλικά διατάγματα, υπάρχουν έλεγχοι που άλλη φιλοσοφία έχει ο εποπτευόμενος Οργανισμός ανά υπουργείο και άλλο το υπουργείο», σχολίασε στέλεχος του υπουργείου, τονίζοντας πως σκοπός είναι να αλλάξει αυτή η πρακτική και να αποκτήσουν οι έλεγχοι«μια ενιαία φιλοσοφία και προσέγγιση», με απώτερο σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των περιφερειών, οι οποίες “τρέχουν” την αδειοδοτική διαδικασία. Για την ακρίβεια, θα γίνουν κάποια σεμινάρια με σκοπό«να ενσωματώσει η Δημόσια Διοίκηση την καινούργια φιλοσοφία: ένα κράτος πιο φιλικό στον επιχειρηματία» , σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος του υπουργείου.

Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πως για μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα αρκείται στην απλή γνωστοποίηση της έναρξής τους και έπειτα θα ελέγχεται. Πρόκειται για ένα καθεστώς που αναμένεται να καλύψει σταδιακά την πλειονότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στα διαδικαστικά, με ένα έγγραφο, που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις αρμόδιες Αρχές ή θα προσκομίζεται σε αυτές από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, θα γνωστοποιείται: το όνομα του φορέα άσκησης δραστηριότητας και του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες, π .χ. για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες. Με αυτά τα δεδομένα, η λειτουργία της εκάστοτε δραστηριότητας θα γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση, όταν ο χρόνος για χορήγηση άδειας και την έναρξη λειτουργίας είναι τουλάχιστον 30 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε γνωστοποίηση ή έγκριση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στόχος είναι «είτε μέσω των Π.Δ. είτε μέσω προσθήκης ειδικών τμημάτων στο νόμο, να συγκεντρωθούν κάτω από το ίδιο νομικό πλαίσιο όλες οι διατυπώσεις άσκησης δραστηριότητας».

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, της Ιωάννας Φεντούρη, 07/01/2017]