ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

imagehandlerΈνα βήμα πιο κοντά στην απεμπλοκή τις επένδυσης τις Ελληνικός Χρυσός τις Σκουριές Χαλκιδικής οδηγεί απόφαση του νέου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με την οποία τις 15 Νοεμβρίου εγκρίθηκε η συμπληρωματική τεχνική μελέτη για τη μονάδα εμπλουτισμού τις Σκουριές.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση που αφορά τις επενδύσεις τις Ελληνικός Χρυσός , μετά τη νέα άδεια λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων φόρτωσης που χορηγήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου από το ΥΠΕΝ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Με τη νέα απόφαση του Γ. Σταθάκη εγκρίθηκε συγκεκριμένα το Συμπληρωματικό Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλουργικές Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας στον Δήμο Αριστοτέλη». Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος ανέφεραν ότι η έγκριση τις τροποποιητικής μελέτης έρχεται ως αποτέλεσμα και τις απόφασης του ΣτΕ, η οποία δικαίωνε την Ελληνικός Χρυσός .

Η αίτηση τις εταιρείας για την έγκριση του συμπληρωματικού τροποποιητικού έργου είχε υποβληθεί πέρυσι τον Μάιο στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ και η μη εξέταση και έγκρισή τις είχε αποτέλεσμα οι εργασίες για το εργοστάσιο εμπλουτισμού να παραμένουν παγωμένες.

Ουσιαστικά μετά και την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ανοίγει πλέον ο δρόμος για να ξεκινήσει η λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται η επικαιροποίηση τις πολεοδομικής άδειας. Στην απόφαση αναφέρεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών που περιέχει η μελέτη, έχουν οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπογράφουν.

Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρεία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη λήψη εγκρίσεων, αδειών κ.λπ. από το υπουργείο ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.

Επισημαίνεται τις ότι η απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και για οποιονδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας τις ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος.

[ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, του Βασίλη Γεώργα, 18/11/2016]