ΜΑΣΤΟΡΑ, 1.734.300 ΕΥΡΩ ΒΓΑΙΝΕΙ… ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΩ;

Εγκατάστση_002Κοίτα βρε παιδί μου μια φοβερή σύμπτωση… Μόλις λίγες ώρες μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πολ Ράιτ και τις ανακοινώσεις που τάραξαν τα (λιμνάζοντα) νερά, εμφανίζονται και τα πρόστιμα για εκείνες τις παραβάσεις από τα περίφημα «πορίσματα των επιθεωρητών» τα οποία ήρθαν καθυστερημένα μερικά χρονάκια…

Με ημερομηνία 8/01/2016 και αριθμούς πρωτοκόλλων οικ.253 και οικ.290, έφτασαν με φαξ στην εταιρεία λίγες ώρες ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Πολ Ράιτ, οι αποφάσεις για τα πρόστιμα, 739.800 ευρώ για «τις διαπιστωθείσες παραβάσεις» στο έργο της Ολυμπιάδας και 994.500 ευρώ για τα έργα των Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκου. Σύνολο, 1.734.300 ευρώ…

Η εταιρεία εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με το γεγονός:

«Οι περιβαλλοντικοί όροι για εμάς δεν είναι ζήτημα υποχρέωσης αλλά ζήτημα ζωής. Και για τις αρχές τις εταιρίας μας και για το καλό του τόπου.

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε την κοινοποίηση και δημοσίευση δυο προστίμων (που αφορούν στα έργα Ολυμπιάδας & Στρατωνίου) ενάντια στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ λίγες μόνο ώρες μετά την συνέντευξη τύπου του διευθύνοντος συμβούλου της Eldorado Gold κ. Paul Wright όπου ανακοίνωσε την απόφαση της εταιρίας για αναστολή των εργασιών στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με όρους εντυπώσεων και με μια στάση αδιανόητη απέναντι σε έναν θεσμικό επενδυτή. Η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σχετικά με τα συγκεκριμένα πρόστιμα».

Να σημειώσουμε πως το ελληνικό δημόσιο οφείλει επιστροφές ΦΠΑ στην εταιρεία περίπου 60.000.000 ευρώ…

Για τους αριθμολάγνους, παραθέτουμε αναλυτικά τα πρόστιμα:

Το υπουργείο σημειώνει ότι η απόφαση για το Υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου αφορά συνολικό πρόστιμο 994.500 ευρώ για 12 παραβάσεις:

 • Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
 • Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα των προϊόντων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • Μη σύννομη διάθεση ιλύος σε υδαρή μορφή, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων ομβρίων, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
 • Αποθήκευση στερεών αποβλήτων και χημικών σε ακατάλληλους χώρους, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
 • Παραλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, πρόστιμο 75.600 ευρώ.
 • Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων, πρόστιμο 400 ευρώ.
 • Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων (φιλτρόπανων), πρόστιμο 43.200 ευρώ.
 • Παραλείψεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα, πρόστιμο 145.800 ευρώ.
 • Παραλείψεις στη λειτουργία του παλαιού χώρου απόθεσης αποβλήτων, πρόστιμο 200 ευρώ.
 • Μη σύννομη διακίνηση των προϊόντων, πρόστιμο 13.500 ευρώ.
 • Μη λειτουργία συστήματος πλύσης τροχών, πρόστιμο 21.600 ευρώ.

Η απόφαση για το Υποέργο Ολυμπιάδας αφορά συνολικό πρόστιμο 739.800 ευρώ για εννέα παραβάσεις:

 • Ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικινδυνότητα του παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών), πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • Μη τήρηση διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μεταφοράς του προϊόντος Ολυμπιάδας, πρόστιμο 4.500 ευρώ.
 • Ελλιπής τήρηση όρων και απαιτήσεων για έργα αποκατάστασης στην Ολυμπιάδα, πρόστιμο 133.200 ευρώ.
 • Διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 94.500 ευρώ.
 • Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
 • Ελλιπής χαρακτηρισμός παραγόμενου αποβλήτου ως προς την ιδιότητά του ως “αποβλήτου” και ελλιπής προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • Αποθήκευση αποβλήτου (υπόλειμμα κατεργασίας) σε μη προβλεπόμενο χώρο, πρόστιμο 57.600 ευρώ.
 • Μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, πρόστιμο 142.200 ευρώ.
 • Ελλιπή μέτρα χειρισμού προϊόντος συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, πρόστιμο 43.200 ευρώ.