ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΧΟΥ»

aristotelis

Σύμφωνα με τη δημοτική παράταξη «Όραμα Πολιτών» οι ημέρες του κου Μίχου ως δημάρχου μπορεί να τελείωσαν, αλλά όχι και τα έργα του… Διαβάστε το παρακάτω κείμενο της ανακοίνωσης και θα καταλάβετε… Η επισήμανση δική μας:

«Ως τελευταία πράξη του πρώην δημάρχου του δήμου Αριστοτέλη, απεστάλη πρόσφατα, και με καθυστέρηση, στα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια, η με αριθμό 205/26.2.2015 απόφασή του με θέμα «Συμπλήρωση Απόφασης Δημάρχου περί σύστασης ομάδων εργασίας ανά δημοτικές και τοπικές κοινότητες». Με το με ημερομηνία 27.4.2015 διαβιβαστικό έγγραφό του μάλιστα, επιχειρεί να καταστρατηγήσει τις αποφάσεις των ελεγκτικών αρχών, αποκρύπτοντας την αλήθεια και επιμένοντας στην εφαρμογή αποφάσεων που έχουν αμετάκλητα ακυρωθεί ως παράνομες και δεν είναι σε ισχύ.

Αν το πρώτο δείγμα γραφής, με την απόπειρα συγκρότησης «λαϊκών επιτροπών» τύπου σοβιέτ, αντί των μη αρεστών σε αυτόν εκλεγμένων Τοπικών Συμβουλίων στο δήμο Αριστοτέλη, ως προς την αντίληψη περί δημοκρατικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των εκλεγμένων οργάνων στο δήμο μας, ήταν δυσοίωνο, το τελευταίο, αποτελεί ωμή περιφρόνηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο επικοινωνιακών ακροβασιών.

Δηλώσαμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και του πρώην δημάρχου κ. Μίχου να υποκαταστήσουν με «λαϊκές επιτροπές» τους εκλεγμένους προέδρους και τα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους με υποτιθέμενες ομάδες εργασίας που το μόνο προσόν τους ήταν η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια ή η στήριξή τους στην παράταξη του αποχωρήσαντος δημάρχου.

Καταγγείλαμε αυτές τις πράξεις τους ως μη νόμιμες, βαθειά αντιδημοκρατικές, που προσβάλλουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης και την ίδια τη δημοκρατία. Ως πράξεις που παραβιάζουν τη λαϊκή βούληση, έκφραση και επιλογή διχάζοντας τις τοπικές κοινωνίες στα χωριά μας.

Προσφύγαμε στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητώντας την ακύρωση τόσο των δύο αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσαν την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων όσο και των δύο αποφάσεων δημάρχου που αφορούσαν η πρώτη τη σύσταση ομάδων εργασίας ανά δημοτική και τοπική κοινότητα και η δεύτερη τη διάθεση των αιθουσών των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων στις ομάδες αυτές.

ΟΛΕΣ οι παραπάνω αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και του δημάρχου ακυρώθηκαν αμετάκλητα, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι ακυρωτικές αποφάσεις είναι όλες αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Με την τελευταία πράξη του πρώην δημάρχου προστέθηκε και το στοιχείο της κωμωδίας στην τραγική διαχείριση των τοπικών θεμάτων. Μια απόφαση που ακυρώθηκε αμετάκλητα και δεν υπάρχει στο νομικό και πραγματικό κόσμο, συμπληρώνεται με την …προσθήκη των ιδιοτήτων των μελών της.

Καθώς ο δήμος έχει συνέχεια, μένει στην υφιστάμενη δημοτική αρχή και στην κοινή λογική να εξηγήσει πως μπορεί να συμπληρωθεί μια απόφαση που έχει ακυρωθεί και δεν υπάρχει κατά το χρόνο της συμπλήρωσής της και πως μια ακυρωτική απόφαση που εκδόθηκε από αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, και είναι αμετάκλητη, μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους επικοινωνιακούς.

Μένει στην κρίση όλων των δημοτών η απόπειρα, με το από 27.4.2015 έγγραφο του πρώην δημάρχου, εφαρμογής αποφάσεων που έχουν ακυρωθεί αμετάκλητα, η απόκρυψη της πραγματικότητας και η πλήρης διαστρέβλωση της αλήθειας, στοιχεία ενδεικτικά της σκέψης και της δράσης της δημοτικής αρχής.»

[ΠΗΓΗ: www.oramapoliton.gr/, 16/05/2015]