ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

04_annual-report

Ναι λέει και πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συνέχιση των έργων στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις απόθεσης των παλαιών τελμάτων στην περιοχή των μεταλλείων χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. στη Χαλκιδική. Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε χθες τις προσφυγές 264 κατοίκων των Δήμων Αρναίας, Σταγείρων Ακάνθου (Δήμος Αριστοτέλη) Χαλκιδικής για ακύρωση της από 26/7/2011 υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για: 1) τις μεταλλευτικές μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας και 2) την απομάκρυνση, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων στην Ολυμπιάδα. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στις περιοχές Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας σε έκταση 264.000 στρεμμάτων με απώτερο σκοπό την εξόρυξη μόλυβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου, που θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Επίσης, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει αναλάβει την αποκατάσταση των χώρων απόθεσης των παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας και των άλλων χώρων που έχουν υποστεί ζημιές από προηγούμενες εκμεταλλεύσεις. Το ΣτΕ (απόφαση 549 2015) απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς των κατοίκων της Ανατολικής Χαλκιδικής, που υποστήριζαν, μεταξύ άλλων, ότι: «Η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στερείται επιστημονικής εγκυρότητας. Είναι πλημμελώς αιτιολογημένη η επιλογή της μεθόδου εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, αντί της μεθόδου μηχανικής εξόρυξης. Δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η εκτίμηση της σχετικής ΜΠΕ ότι n χρήση του υπάρχοντος λιμένα και n κατασκευή νέου στον όρμο Στρατωνίου δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα παράκτιων υδάτων της περιοχής».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 19/02/2015