ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

04_annual-report

Προσφυγή της Ελλάδας συζητήθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση της Ελληνικός Χρυσός. Η χώρα μας είχε καταδικαστεί το 2011 για παραχώρηση στη εταιρεία της εκμετάλλευσης στη Χαλκιδική έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος και απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής φόρου, επιλογές που θεωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι συνιστούσαν παράνομη επιδότηση. Η Ελλάδα, που υποχρεώθηκε στην ανάκτηση από την Ελληνικός Χρυσός 15,3 εκατ. ευρώ, προσέφυγε από κοινού με την εταιρεία και η απόφαση θα εκδοθεί σε μερικούς μήνες. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ήταν τα διάστημα 1995-2003 ιδιοκτησία της εταιρείας TVX Hellas Α.Ε., η οποία τα είχε εξαγοράσει από το ελληνικό Δημόσιο κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού έναντι 11 δισ. δραχμών (περί τα 39,8 εκατ. ευρώ). Το 2003, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την TVX Hellas στο ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2003, το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός. Η πώληση έγινε έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό. Επίσης, η Ελληνικός Χρυσός απαλλάχθηκε από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου. Οι ελληνικές Αρχές υποστήριξαν ότι το μέτρο αποσκοπούσε στην εξεύρεση ιδιοκτήτη πρόθυμου να διατηρήσει σε λειτουργία τα μεταλλεία, προκειμένου να προστατευτούν n απασχόληση και το περιβάλλον, και στη δημιουργία κινήτρου για υποψήφιους αγοραστές, διότι n αξία των μεταλλείων ήταν αρνητική. Το Ευρωδικαστήριο όμως δεν δέχθηκε το επιχείρημα και το 2011 κήρυξε παράνομη την επιδότηση που χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός . Με την απόφαση του Δικαστηρίου διατάχθηκε η ανάκτηση του ποσού της επιδοτήσεως, πλέον τόκων (15,34 εκατ. ευρώ). Η Ελλάδα και n Ελληνικός Χρυσός προσέφυγαν ενάντια στην απόφαση και χθες συζητήθηκε η προσφυγή τους.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29/01/2015