ΑΝΕΚΑΜΨΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

UK-Industrial-Production878

Αύξηση κατά 5,5% στη μεταποίηση Αισθητή άνοδος της μεταποιητικής δραστηριότητας κατά 5,5% καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, με την ανάκαμψη της παραγωγής δυναμικών κλάδων της οικονομίας, εξέλιξη που ώθησε σε θετικό πρόσημο τον συνολικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής έπειτα από οκτώ μήνες μείωσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2013 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% το Νοέμβριο του 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων-Λατομείων κατά 13,2%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 10/01/2015]