ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Χριστούγεννα-καμπάνες-μεγ_50bf05b5d6c5b-p

«[…] ευχόμεθα όπως ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς διά την ημών σωτηρίαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών,  χαρίζη εις όλους υμάς και τας οικογενείας σας την επί γης ειρήνην και ευλογίαν Του διά της εντός υμών Βασιλείας Του. Διά δε την είσοδόν μας εις το νέον έτος, 2015 από της γεννήσεώς Του, ευχόμεθα όπως Αυτός, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, του έτους δε τας εισόδους και τας εξόδους ευλογών και κατευθύνων ως φιλάνθρωπος,  καταξιώση υμάς συμπληρώσαι τούτο το έτος ευαρέστως Αυτώ».

Μετά από 17 ολόκληρες ημέρες σιωπής ο Vasilinos έλυσε την σιωπή του και μας μεταφέρει μέσω του μπλογκ του Χριστουγεννιάτικες ευχές. Αν και είναι σε μια άλλη γλώσσα, που πολύ αμφιβάλλω αν την κατανοεί πλήρως το ποίμνιό του, ανακουφιστήκαμε που ο γραφικός κληρικός επανέρχεται στο μπλογκ έστω και για… απλές ευχές… Για μια στιγμή κυκλοφόρησαν φήμες πως είχε καταφύγει σε τάγμα τραπιστών μοναχών… Ξέρετε, αυτούς που παίρνουν όρκο σιωπής και δεν μιλάνε… Ευτυχώς ήταν συκοφαντίες των εχθρών του! Καλές εορτές δέσποτα…