Monthly Archives: April 2013

20.000 ΛΕΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

118007-ste

Με μία αιτιολόγηση 20.000 λέξεων και πλέον, το ΣτΕ απέρριψε εχθές την προσφυγή κατοίκων και φορέων της Χαλκιδικής κατά της της υπ’ αριθμ. 201745/26.7.2011 κοινής αποφάσεως των Υπουργών ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου της εξόρυξης στην Χαλκιδική.

Στα 32 άρθρα που εμπεριέχονται στο μακροσκελές κείμενο, αναλύεται και απαντιέται κάθε σημείο της προσφυγής, ενώ παρατίθεται η πλήρης αιτιολόγηση κάθε απάντησης.

Διαβάζοντας προσεκτικά την απάντηση του ΣτΕ παρατηρεί κανείς ότι όλες οι κατά καιρούς δημοσιευμένες αιτιάσεις υπέρ του έργου έχουν υιοθετηθεί, ενώ η στήριξη των περισσοτέρων απαντήσεων στα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δείχνει την εγκυρότητα της μελέτης και ακυρώνει όποια προσπάθεια χαρακτηρισμού της ως ελλιπούς, μονομερούς και ανεπαρκούς.

Αρκεί να μεταφέρουμε ένα από τα κύρια σημεία του κειμένου της απόφασης του ΣτΕ, ενδεικτικά του τρόπου σκέψης του ανώτατου αυτού θεσμικού οργάνου, το οποίο σημειωτέον είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε θέματα περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε ότι το ΣτΕ ήταν αυτό που είχε σταματήσει την εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας ΤVX το 2002 για περιβαλλοντικούς λόγους.

intro-stoa-japan-50s

 

Χωροθέτηση έργου και δασικές εκτάσεις

Άρθρο 17: όπως προκύπτει από τη Μ.Π.Ε. και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η εκμετάλλευση των εντοπισθέντων κοιτασμάτων και η χωροθέτηση των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στις θέσεις Σκουριές και Μαντέμ Λάκκο λαμβάνουν χώρα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Η επιλογή των θέσεων των αναγκαίων συνοδών μονάδων και δομών έγινε, κατόπιν εξετάσεως εναλλακτικών λύσεων, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, κατά τρόπο ώστε να προκρίνονται οι λύσεις που έχουν τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις τόσο στη βλάστηση και τα οικοσυστήματα, όσο και στα περιβαλλοντικά μέσα της περιοχής. […] Ειδικώς όσον αφορά στο εργοστάσιο μεταλλουργίας, η χωροθέτησή του γίνεται εξ ολοκλήρου εντός της βιομηχανικής ζώνης, συνεπάγεται δε κατάληψη βλαστήσεως που υπάγεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη αειφύλλων πλατυφύλλων και οικοτόπων χωρίς υψηλή οικολογική αξία (βλ. σελ. 7.5-5 και 7.5-8). Συνολικά το ποσοστό των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (3.238,28 στρέμματα) αντιστοιχεί στο 0,44% της ευρύτερης περιοχής μελέτης (740.000 στρέμματα), τα είδη δε που πρόκειται να θιγούν είναι κατά βάση δρυοδάση, σε ποσοστό 0,01% του συνόλου της έκτασης που καταλαμβάνουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δάση οξιάς, σε ποσοστό 2,2% και εκτάσεις αείφυλλης πλατύφυλλης και σκληροφυλλικής βλάστησης, σε ποσοστό 0,29%, ενώ ουδεμία επέμβαση προβλέπεται στα δάση καστανιάς. Στην περιοχή του Στρατωνίου δεν πλήττονται οικότοποι με υψηλή οικολογική αξία, ενώ οι αναδασώσεις με ξενικά κωνοφόρα και τα δάση αριάς με χαρακτηριστικά μακκίας βλάστησης μπορούν να επαναδημιουργηθούν χωρίς δυσκολία.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

 

Screen Shot 2013-04-17 at 2.05.04 μ.μ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση υπ’ αριθμόν 1492/2013 απέρριψε σήμερα την κύρια αίτηση (υπ’αριθμόν 7947/2011) κατά της εγκυρότητας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο της επένδυσης στα μεταλλεία Κασσάνδρας. Η προσφυγή είχε υποβληθεί τον Νοέμβριο του 2011 από κατοίκους και φορείς της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση της σχετικής ΚΥΑ.

Το ιστορικό της προσφυγής

Η προσφυγή από περιβαλλοντικά σωματεία, αγροτικούς συνεταιρισμούς και κατοίκους της Χαλκιδικής, υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι η επένδυση συνιστά «μία ληστρική, τριτοκοσμικού τύπου εκμετάλλευση εθνικού πλούτου». Όπως ισχυρίζονταν, το έργο αντίκειται στο άρθρο 106 του Συντάγματος για τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου αλλά και στο 24 που «καθιερώνει την υποχρέωση του κράτους για προληπτική και αποκαταστατική δράση στην προστασία του περιβάλλοντος».

Όπως προκύπτει από τα κείμενα των προσφυγών, οι αιτούντες την αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ έχουν ιδιοκτησίες ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κυρίως σε τουριστικές ή αγροτικές επιχειρήσεις πλησίον των χώρων όπου πρόκειται να ασκηθούν οι εγκριθείσες – μεταλλευτικές δραστηριότητες. Στην λίστα των προσφευγόντων περιλαμβάνονται επτά συνταξιούχοι, δύο ξενοδόχοι, μία μεσίτρια, μία ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων ένας πλοιοκτήτης, πολιτικοί μηχανικοί, ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας εκπαιδευτικός, ελεύθεροι επαγγελματίες και ορισμένοι κάτοικοι.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο το Δ’ Τμήμα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου απέρριψε μία ακόμη αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οκτώ σύλλογοι της Χαλκιδικής για να ανασταλεί η από 26.7.2011 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» και τον καθορισμό του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων.

Με τις δύο τελευταίες απορρίψεις των προσφυγών, το έργο κατεργασίας χρυσού στη Χαλκιδική είναι ελεύθερο νομικών εμποδίων. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ έχουν μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εξαντλεί την αυστηρότητά του σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ

Attack Skouries 1

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν χτες το απόγευμα, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κάτοικοι της Ιερισσού οι οποίοι κατηγορούνται για 7 κακουργήματα και 11 πλημμελήματα για την τρομοκρατική επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις 17 Φεβρουαρίου. Οι απολογίες τους στον ανακριτή Πολυγύρου έγιναν για λόγους ασφαλείας, όπως είχε αποφασιστεί, στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και όχι στα δικαστήρια Πολυγύρου. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους προσάπτονται. Ο 33χρονος Π.Π υποστήριξε ότι είναι δικονομικά παράνομη η λήψη δείγματος DNA που του έγινε κατά την προανάκριση, γιατί τότε ήταν μάρτυρας και όχι κατηγορούμενος. Για τον σκούφο που βρέθηκε σε δρόμο που οδηγεί στις Σκουριές μετά την τρομοκρατική επίθεση και στον οποίο ταυτοποιήθηκε δικό του γενετικό υλικό, είπε ότι ήταν εκεί από τον Οκτώβριο του 2012, από προηγούμενη διαμαρτυρία στην περιοχή. Δήλωσε ακόμη ότι το Σαββατοκύριακο της 16-17 Φεβρουαρίου είχε πάει στις Σέρρες για να πάρει τριφύλλι και προσκόμισε τιμολόγιο αγοράς της 16ης Φεβρουαρίου. Ο 44χρονος οικοδόμος Β.Δ., σκάγια από το όπλο του οποίου βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν στο εργοτάξιο στις Σκουριές, υποστήριξε ότι είναι κυνηγός και είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι στο παρελθόν. Έτσι, πιθανόν σκάγια του βρέθηκαν και μέσα στο εργοτάξιο. Ο ίδιος είπε ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν στο σπίτι του στην Ιερισσό και δεν έφυγε από αυτό.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη σάρωση των κεραιών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που υπάρχουν στη δικογραφία και αφορούν τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων, αυτοί έχουν εντοπιστεί να κινούνται το συγκεκριμένο διάστημα της επίθεσης στην περιοχή του εργοταξίου στις Σκουριές. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να καταθέσουν προσφυγές, ζητώντας να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με την επιβολή περιοριστικών όρων.

ΠΕΡΙ ΗΧΗΡΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

kauhme

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο σημερινό φύλλο της, στη σελίδα 29, δίνει στην κατάσταση στην Χαλκιδική την πραγματική της διάσταση:

[…Στα 16 χωριά του Δήμου Αριστοτέλη, τα περίφημα και ιστορικά Μαδεμοχώρια, κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που ουδείς γνωρίζει την κατάληξή του. Η πλειοψηφία των 3.500 κατοίκων της Ιερισσού τάσσεται κατά της επένδυσης παρ’ ότι η πόλη απέχει 16 χλμ. από τα μεταλλεία. Στο πλευρό της Ιερισσού, βρίσκονται τα Νέα Ρόδα με 1.200 κατοίκους και η (τουριστική) Ουρανούπολη με 500 κατοίκους. Αυτή είναι η ηχηρή μειοψηφία έτσι την αποκαλούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Τα υπόλοιπα 13 Μαδεμοχώρια με συνολικά 14.000 κατοίκους δεν είναι απλώς υπέρ της επένδυσης. Οι κάτοικοι ζουν με την αγωνία μην κλείσουν τα μεταλλεία, θυμούνται με τρόμο την ερήμωση των χωριών τους όταν αποχώρησε η TVX το 2003, ανησυχούν για το κλίμα που Η ανεργία απειλεί για άλλη μια φορά την περιοχή, η οικονομία της οποίας είναι συνδεδεμένη με τις Σκουριές. έχει διαμορφωθεί και εξοργίζονται από πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες που εξωθούν τα πράγματα στα άκρα. Ανάμεσα στα χωριά είναι το Στρατώνι, η Στρατονίκη και η Ολυμπιάδα που φιλοξενούν εγκαταστάσεις των μεταλλείων, στοές και ορυχεία. Η πόλωση για τα μεταλλεία χρυσού από τους μεγαλύτερους σε ηλικία έχει περάσει και στους νέους. και τα μικρά παιδιά έχουν επηρεαστεί. Την περασμένη Δευτέρα, από νωρίς το πρωί, 200 κάτοικοι από τους αντιδρώντες είχαν αποκλείσει την πρόσβαση των εργαζομένων στο μεταλλείο των Σκουριών, εκτοξεύοντας πέτρες στο λεωφορείο που τους μετέφερε. Ακολούθησαν τραυματισμοί και προσαγωγές, αφού παρενέβη η αστυνομία. Οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν στην Ιερισσό, φαινόμενο σχεδόν καθημερινό, όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι, με εμφαντική αναφορά στα γεγονότα, ξημερώματα Τετάρτης. Παράλληλα, έξω από τις Σκουριές οι αντιδρώντες προπηλάκιζαν τους εργαζομένους, στο Στρατώνι, στο υπέδαφος του οποίου εκτείνονται οι στοές του μεταλλείου. Εκεί, έντεκα εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από ισάριθμα Μαδεμοχώρια, εκλεγμένοι κατά πλειοψηφία στον Δήμο Αριστοτέλη με ποσοστά άνω του 60% ο καθένας, όπως τόνισαν, πολλοί από αυτούς για τρίτη και τέταρτη τετραετία, και με βασικό αίτημα στην προεκλογική τους εκστρατεία τη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την υλοποίηση της επένδυσης της Eldorado Gold, περίμεναν τον Τύπο για να καταγγείλουν ότι οι αντιδράσεις υποκινούνται από πολιτικά και κομματικό συμφέροντα. Να εκφράσουν την αγωνία τους για το μέλλον του τόπου τους, η οικονομία του οποίου είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τη λειτουργία των μεταλλείων. «Το κοίτασμα περνάει κάτω από το χωριό μας» , τονίζει χαρακτηριστικό ο πρόεδρος της Στρατονίκης, Χρήστος Μπρίκος «…και μας οδηγούν σε εμφύλιο. Αδέρφια σκοτώνονται μεταξύ τους για το αν πρέπει ή όχι να λειτουργήσουν τα μεταλλεία. Εμπλέκονται βουλευτές, βολεμένοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι της εταιρείας. Απευθύνω έκκληση στους ανθρώπους της Ιερισσού και των άλλων χωριών να τα βρούμε».

«Κρατάμε χαμηλούς τόνους. Δεχόμαστε απειλές. Ακόμη και στο σχολείο υπάρχει διχασμός. Παιδιά δεν μιλούν στα παιδιά των μεταλλωρύχων. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε στη λαϊκή. Σε πολλά καφέ σε ρωτούν αν είσαι κατά της επένδυσης για να σου σερβίρουν, αλλιώς σε πετούν έξω. Κάνουμε υπομονή», λέει ο πρόεδρος της Αρναίας, Αθανάσιος Τσιάλος. «Μας προπηλακίζουν, μας απειλούν. Μας είπαν μάλιστα κάποιοι επιστήμονες ότι θα γεμίσουμε… φέρετρα. Ο μεγαλύτερος θάνατος είναι η ανεργία. Όταν είσαι γονιός και άνεργος, πεθαίνεις κάθε μέρα , συμπληρώνει συναισθηματικά φορτισμένος ο ίδιος»].